Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 87937

Warunki pracy

- praca w terenie,


- nietypowe godziny pracy (w tym dyżury),


- obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach, 


Miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy: budynek siedziby Urzędu Lotnictwa Cywilnego w Warszawie oraz jego wyposażenie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych  (np. widny, toalety).


Informacje dodatkowe: budynek klimatyzowany.

Zakres zadań

 • Uczestniczy, jako członek zespołu, w procesach certyfikacyjnych podmiotów, ubiegających się o wydanie certyfikatu CAMO oraz AMO;
 • Prowadzi bieżący nadzór oraz przewodniczy zespołom audytującym podmioty posiadające certyfikat CAMO lub AMO;
 • Prowadzi i koordynuje, jako przewodniczący zespołu, prace członków zespołu, w tym rozdziela zadań oraz monitoruje stopień ich wykonania w celu wydania świadectwa zdatności do lotu, poświadczenia przeglądu zdatności do lotu, zezwolenia na lot oraz innych wymaganych dokumentów CMPA;
 • Prowadzi i koordynuje, jako przewodniczący zespołu, prace członków zespołu, w tym rozdziela zadań oraz monitoruje stopień ich wykonania w ramach kontroli doraźnych na płycie lotniska (RAMP), inspekcji podczas szerokiej obsługi technicznej (SPOT), dokonywania zabezpieczeń oraz zezwalania na zwolnienie z zabezpieczenia CMPA;
 • Bierze udział w opiniowaniu oraz uzgadnianiu projektów aktów normatywnych, zmian procedur w „Podręczniku procedur LTT”;
 • Ocenia merytorycznie wpływające dokumenty takich jak charakterystyka organizacji, program obsługi technicznej, podlegających zatwierdzeniu Prezesa ULC w ramach nadzoru bieżącego AMO, CAMO;
 • Uczestniczy w przygotowaniu i opiniowaniu projektów dokumentów oraz pism zgodnie z regulaminem wewnętrznym LTT.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe techniczne o kierunku lotniczym lub mechanicznym lub elektrycznym lub elektronicznym.
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze ciągłej zdatności do lotu statku powietrznego
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • Prawo jazdy kategorii B
 • Przeszkolenie w zakresie technik audytowania - audytor wiodący
 • Dobra znajomość ustawy Prawo Lotnicze w zakresie początkowej oraz ciągłej zdatności do lotu SP.
 • Kompetencje behawioralne: współpraca, komunikacja, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, rzetelność,wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, podejmowanie decyzji i odpowiedzialność, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych, myślenie analityczne.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość KPA
 • Znajomość ustawy Prawo Przedsiębiorców
APLIKUJ TERAZ