Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 87866

Warunki pracy


 • praca z klientem zewnętrznym 

 • prowadzenie samochodu służbowego

 • nietypowe godziny pracy (w tym dyżury)

 • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe


Miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy: Budynek siedziby Urzędu Lotnictwa Cywilnego w Warszawie oraz jego wyposażenie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych  (np. widny, toalety).


Informacje dodatkowe: budynek klimatyzowany.

Zakres zadań

 • Współpracuje ze służbami ochrony obiektu w ramach świadczonej usługi ochrony osób i mienia w celu zapewnienia dostępu do pomieszczeń i ochrony pracowników osób i mienia ULC.
 • Realizuje zakupy bieżące, między innymi art. biurowe, materiały eksploatacyjne, wyposażenie i art. spożywcze.
 • Administruje uprawnieniami dostępowymi do pomieszczeń, identyfikatorami osobowymi oraz kartami kontroli dostępu.
 • Aktualizuje książką telefoniczną Urzędu dostępną na stronie intranetowej Urzędu.
 • Kontroluje i organizuje sprawy administracyjne związane z najmem pomieszczeń, sprzątaniem i zapewnieniem łączności telefonicznej.
 • Monitoruje i obsługuje sprawy związane z obsługą telefonii komórkowej i stacjonarnej użytkowanej w Urzędzie, delegaturach i jednostkach terenowych Urzędu, w tym dokonuje podłączeń telefonicznych.
 • Aktualizuje wykaz wyposażenia pracowników Urzędu w telefony komórkowe oraz monitoruje i sporządza cykliczne raporty w tym zakresie.
 • Wspiera Kierownictwo w zakresie transportu gości Urzędu i pracowników.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze obsługi administracyjnej
 • Prawo jazdy kategorii B
 • Ogólna znajomość przepisów z zakresu: zamówień publicznych, finansów publicznych, Ustawy Prawo telekomunikacyjne
 • Dobra praktyczna znajomość obsługi telefonów stacjonarnych i komórkowych posiadających różne systemy operacyjne.
 • Wiedza dot. nowych technologii telekomunikacyjnych oraz umiejętność wykorzystania jej w praktyce
 • Kompetencje behawioralne: współpraca, komunikacja, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, rzetelność, wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, orientacja na klienta / interesanta (umiejętności interpersonalne), myślenie analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność przełączania numerów w szafach krosowniczych.
APLIKUJ TERAZ