Ministerstwo Zdrowia w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 85463

Warunki pracy


 • Biuro Administracyjne mieści się Warszawie przy ul. Miodowej 15; winda znajduje się w budynku „B”; budynek jest częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich; w budynku „B” i „C” jest toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych;

 • praca biurowa wykonywana jest w pozycji siedzącej przy komputerze, co najmniej 4 godziny dziennie; praca wiąże się z wysiłkiem fizycznym; permanentna obsługa klientów zewnętrznych

Zakres zadań

 • Przyjmuje pisma i przekazuje do właściwych komórek organizacyjnych Ministerstwa zgodnie z przepisami określonymi w Regulaminie organizacyjnym oraz kompetencjami określonymi w przepisach dotyczących zakresu czynności Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Zdrowia.
 • Przyjmuje pocztę składaną osobiście przez Klientów – w celu zarejestrowania i przekazania według kompetencji.
 • Indeksuje, odwzorowuje cyfrowo, przyporządkowuje do każdej przesyłki określony zestaw metadanych opisujących dane nadawcy i rodzaj przesyłki w zakresie przesyłek wpływających z punktu wymiany międzyresortowej, z urzędów pocztowych, firm kurierskich i wnoszonej osobiście do Ministerstwa.
 • Prowadzi rejestr poczty przekazywanej do jednostek podległych.
 • Obsługuje pocztę mailową i platformę EPUAP.
 • Sporządza projekty pism urzędowych, raportów i statystyk oraz analiz – na potrzeby Wydziału lub Urzędu.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy biurowej
 • znajomość struktury organizacyjnej Ministerstwa Zdrowia oraz podziału kompetencji Kierownictwa ministerstwa (statut, regulamin organizacyjny)
 • znajomość instrukcji kancelaryjnej Ministerstwa Zdrowia
 • znajomość obsługi platformy EPUAP
 • komunikatywność
 • umiejętność pracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość obsługi systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD)
 • znajomość kodeksu postępowania administracyjnego
 • przeszkolenie z zakresu EZD
APLIKUJ TERAZ