Główny Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 85200

Warunki pracy


 • praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godz. dziennie

 • częste reprezentowanie Urzędu na zewnątrz

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym wyposażonym w instalację klimatyzacyjną

 • Narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe (drukarka, kserokopiarka, skaner, niszczarka i inne urządzenia biurowe)

 • Budynek posiada windę osobową do transportu pionowego, nie posiada podjazdów dla osób niepełnosprawnych, ale jest wyposażony w transporter gąsiennicowy typu T09 "ROBY" służący do transportu po schodach wejściowych do budynku osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Pomieszczenia pracy GIF mieszczą się na parterze oraz I i III piętrze budynku.

Zakres zadań

 • Prowadzi postępowania administracyjne i przygotowuje projekty rozstrzygnięć (decyzji, postanowień, opinii, pism do strony) w celu nadzoru nad przestrzeganiem przepisów z zakresu działania Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej (PIF).
 • Przygotowuje interpretacje i stanowiska GIF dotyczące przepisów regulujących sprawy z zakresu działania Inspekcji Farmaceutycznej w celu zapewnienia jednolitości wykładni.
 • Przygotowuje odpowiedzi na skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
 • Występuje przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym celem reprezentowania Głównego Inspektora Farmaceutycznego.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 1 roku na stanowisku związanym z prowadzeniem postępowań administracyjnych lub obsługą prawną
 • Znajomość ustawy Prawo farmaceutyczne
 • Znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • Znajomość ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
 • Znajomość struktury i zadań Urzędu
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność sporządzania projektów decyzji / postanowień administracyjnych
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • komunikatywność
 • umiejętność argumentacji i negocjowania
 • umiejętność organizacji pracy własnej
APLIKUJ TERAZ