Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 82992

Warunki pracy


 • Praca w biurze w siedzibie GIJHARS.

 • Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie.

 • GIJHARS ma siedzibę w budynku Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie, który jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych, brak progów na ciągach komunikacyjnych, wyłożenie na ciągach komunikacyjnych wykładziny antypoślizgowej, dostosowanie toalet). Budynek może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo ze względu na korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami.

 • Warunki pracy: wyjazdy służbowe, praca biurowa, zagrożenie korupcją, stres związany z przeprowadzaniem kontroli w innych urzędach.

 • Narzędzia pracy: komputer, sprzęt biurowy.

Zakres zadań

 • przeprowadza planowe i doraźne kontrole wewnętrzne w WIJHARS oraz komórkach organizacyjnych GIJHARS
 • opracowuje okresowe sprawozdania z realizacji zadań ustawowych IJHARS w celu przekazania Kierownictwu GIJHARS aktualnych danych o wynikach działalności kontrolnej wojewódzkich inspektoratów JHARS
 • uczestniczy w opracowywaniu sprawozdania rocznego z działalności IJHARS
 • uczestniczy w opracowywaniu informacji zbiorczych o wynikach planowych i doraźnych kontroli wewnętrznych
 • przygotowuje prezentacje związane z realizacją zadań ustawowych przez IJHARS
 • uczestniczy w aktualizacji procedury SZJ dotyczącej zasad sporządzania sprawozdawczości okresowej i rocznej w celu bieżącego dostosowania zakresu informacji i danych statystycznych do przepisów określających zadania ustawowe IJHARS

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe rolnicze
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w obszarze administracji państwowej lub w branży spożywczej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie w przeprowadzaniu kontroli
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • komunikatywność, w tym umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły
 • umiejętność pracy w zespole
APLIKUJ TERAZ