Ministerstwo Finansów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 77235

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • Praca administracyjno-biurowa

 • Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie

 • Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe

 • Nietypowe godziny pracy (w tym dyżury)

Zakres zadań

 • Bierze udział w opracowywaniu projektów analitycznych w zakresie tworzenia nowych koncepcji oraz rozwiązań metodycznych w modelach symulacyjnych, służących ewaluacji różnych scenariuszy dochodowej i wydatkowej polityki państwa
 • Opracowuje, z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania (np. R, SQL, Excel z VBA, SPSS, Stata, etc.), symulacje zadanych przez przełożonych scenariuszy zmian w systemie podatkowo-składkowo-świadczeniowym oraz analizuje obowiązujące w innych krajach rozwiązania w systemie podatkowo-składkowo- świadczeniowym
 • Analizuje i ocena doświadczenia innych krajów w zakresie rozwiązań instytucjonalnych wspierających dyscyplinę finansów publicznych
 • Opiniuje projekty aktów prawnych oraz innych dokumentów rządowych odnoszących się do sektora finansów publicznych, uwzględniając uwarunkowania wynikające z krajowych i unijnych przepisów prawa
 • Opracowuje dokumenty, informacje i analizy makroekonomiczne, w zakresie przebiegu procesów makroekonomicznych w polskiej gospodarce i jej otoczeniu zewnętrznym, leżące we właściwości wydziału
 • Bierze udział w spotkaniach uzgodnieniowych z przedstawicielami instytucji krajowych i zagranicznych oraz przedstawicielami Komisji Europejskiej i Banku Światowego

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe na kierunku ekonomia lub informatyka lub matematyka
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze analiz lub polityki gospodarczej lub finansów publicznych
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym komunikowanie się z przedstawicielami Unii Europejskiej i tworzenie tekstów w obszarze właściwości wydziału
 • Znajomość metod oraz pakietów statystycznych (R) i języków programowania (SQL)
 • Umiejętność analizy i interpretacji danych statystycznych oraz dokumentów
 • Umiejętność interpretacji i stosowania przepisów prawa
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Umiejętność argumentowania
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość zagadnień i przepisów prawnych związanych z funkcjonowaniem sektora finansów publicznych, w tym dotyczących systemu podatkowo-składkowo- zasiłkowego
 • Znajomość zasad techniki legislacyjnej
APLIKUJ TERAZ