Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 77143

Warunki pracy

Praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: Obiekt przy Alejach Jerozolimskich 181 C, niebędący własnością URPLWM i PB, częściowo jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Szerokość głównych drzwi wejściowych do budynku, drzwi wewnętrznych oraz ciągów komunikacyjnych jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się przy użyciu wózka inwalidzkiego. Pomieszczenie higieniczno-sanitarne przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze. Niedostosowanie budynku dotyczy wind. Pomieszczenia Urzędu zlokalizowane są od parteru do VI piętra.

Zakres zadań

 • Naliczanie wynagrodzeń, ekwiwalentów pieniężnych i innych dodatków dla pracowników, sporządzanie list wypłat oraz ustalanie uprawnień i naliczanie zasiłków chorobowych, opiekuńczych, macierzyńskich i wypadkowych.,
 • Zgłaszanie i wyrejestrowywanie do/z ubezpieczenia społecznego i ubezpieczenia zdrowotnego pracowników oraz prowadzenie rozliczeń z US z tytułu zobowiązań podatkowych i z ZUS z tytułu potrącanych i odprowadzanych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,
 • Prowadzenie rozliczeń z Urzędem Skarbowym z tytułu zobowiązań podatkowych oraz rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych z tytułu potrącanych i odprowadzanych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,
 • Opracowywanie i korygowanie zapotrzebowań miesięcznych w rozbiciu na poszczególne dekady i dni w zakresie wydatków bieżących dotyczących realizacji zobowiązań wynikających z umów o pracę (budżetowanie dzienne),
 • Terminowe udzielanie pisemnych informacji komornikom sądowym w sprawie zajęcia wynagrodzenia,
 • Wystawianie pracownikom zaświadczeń o wysokości wynagrodzeń,
 • Prowadzenie korespondencji z Agencji Unijnymi.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w pracy na podobnym stanowisku w księgowości
 • Znajomość obowiązujących przepisów w zakresie: podatku dochodowego od osób fizycznych, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, podróży służbowych
 • Dobra znajomość obsługi komputera (MS Office)
 • Dobra organizacja pracy
 • Dokładność, skrupulatność
 • Znajomość programu PŁATNIK
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Kurs w zakresie księgowości
APLIKUJ TERAZ