Ministerstwo Finansów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 77160

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • Praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie

 • Zagrożenie korupcją

 • Permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach

Zakres zadań

 • Organizuje działania szkoleniowe dla pracowników MF, w tym dotyczące szkoleń centralnych realizowanych we współpracy z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów. Współpracuje z komórkami organizacyjnymi ministerstwa w zakresie uzgadniania płatnych działań rozwojowych w ramach indywidualnego programu rozwoju zawodowego oraz nadzoruje realizację szkoleń dla pracowników ministerstwa i ocenia ich efektywność.
 • Koordynuje proces dokonywania zakupów ze środków publicznych w zakresie doskonalenia zawodowego pracowników Ministerstwa Finansów, w celu realizacji ich potrzeb szkoleniowych.
 • Projektuje zasady i warunki podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Ministerstwa Finansów, w celu zapewnienia przejrzystej, dostosowanej do obowiązujących przepisów i wykorzystującej innowacyjność w dziedzinie metod szkoleniowych, realizacji priorytetów szkoleniowych ministerstwa.
 • Koordynuje proces dotyczący Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w Ministerstwie Finansów.
 • Bierze udział w projektach rozwojowych wspierających budowanie organizacji uczącej się oraz w projektach wspierających budowanie kultury organizacyjnej tj. badanie głosu klienta wewnętrznego, badanie satysfakcji i zaangażowania, exit interview.
 • Koordynuje proces szkolenia pracowników w ramach zdalnego/informatycznego systemu szkoleniowego Atena 2.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze w administracji publicznej
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Znajomość regulacji prawnych w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych
 • Znajomość regulacji prawnych w zakresie Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
 • Znajomość regulacji prawnych w zakresie zamówień publicznych
 • Wiedza z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi
 • Umiejętność analizowania informacji
 • Umiejętność współpracy w zespole
 • Umiejętność skutecznej komunikacji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Wykształcenie: studia podyplomowe z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym czytanie i rozumienie literatury przedmiotu
APLIKUJ TERAZ