Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 76919

Warunki pracy


 • Obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne, mailowe

 • Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie

 • Krajowe i zagraniczne wyjazdy służbowe: kilka razy w roku

 • Reprezentowanie urzędu na zewnątrz

 • Wyjazdy służbowe

 • Opis dostępności budynku dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na stronie ministerstwa
  https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/informacja-dla-osob-z-niepelnosprawnosciami

Zakres zadań

 • Bierze udział w kontrolach na miejscu w Instytucjach Pośredniczących i u beneficjentów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)
 • Prowadzi nadzór nad procesem kontroli delegowanym do właściwych instytucji (IP) oraz procesem kontroli realizowanym w IZ
 • Uczestniczy w opracowaniu systemu zarządzania i kontroli
 • Rozpatruje skargi na działalność Instytucji Pośredniczących w ramach PO WER
 • Zapewnia obsługę grup roboczych ds. kontroli
 • Weryfikuje i zatwierdza procedury Instytucji Pośredniczących w ramach PO WER
 • Opiniuje dokumenty wdrożeniowe instrukcji wykonawczych, wytyczne ds. kontroli

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze funduszy unijnych
 • Wiedza z zakresu funduszy strukturalnych, a w szczególności Europejskiego Funduszu Społecznego
 • Wiedza z zakresu zamówień publicznych, audytu i kontroli oraz finansów publicznych
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym (B1)
 • Znajomość MS Office
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, rzetelność, umiejętności analityczne (w tym umiejętność sporządzania analiz, prognoz)
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ