Główny Urząd Statystyczny w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 76714

Warunki pracy


 • Praca administracyjno-biurowa.

 • Praca przy komputerze.

 • Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.

 • Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.

 • Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest w znacznym zakresie dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Przy wejściu do budynku GUS brak progów utrudniających wjazd wózkiem, schody w holu głównym są wyposażone w ruchome platformy do transportu wózka, wewnątrz budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych. Windy wyposażone są w informację głosową oraz oznakowanie dla osób niewidomych, natomiast nie są dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich w zakresie usytuowania poręczy i tablicy przyzywowej. W budynku znajduje się 5 toalet przystosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Zakres zadań

 • Analizuje poprawność wyników badań na poszczególnych etapach (tablice wynikowe, tablice publikacyjne) w celu zapewnienia odpowiedniej jakości danych
 • Bierze udział w prowadzeniu analiz z zakresu jakości i warunków życia w celu zaspokojenia potrzeb użytkowników
 • Bierze udział w opracowaniu metodologii i organizacji badań statystycznych oraz współuczestniczy w realizacji zgodnie z przyjętymi procedurami w celu uzyskania terminowo wysokiej jakości wyników
 • Współuczestniczy w przygotowaniu tablic wynikowych oraz informacji analitycznych w zakresie badań prowadzonych w wydziale w celu udostępnienia wyników badań statystycznych zgodnie z programem badań statystycznych statystyki publicznej oraz wiążącymi GUS zobowiązaniami międzynarodowymi w celu zaspokojenia potrzeb użytkowników
 • Opracowuje założenia do systemów informatycznych przetwarzających dane z badań statystycznych w celu prawidłowej realizacji badań

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie dobrym B1
 • Znajomość ustawy o statystyce publicznej
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Umiejętność obsługi komputera (MS Office)
 • Znajomość pakietów statystycznych (np.: SPSS, SAS)
 • Wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe
 • Rzetelność
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Komunikacja interpersonalna
 • Komunikacja pisemna
 • Współpraca
 • Myślenie analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym B2
 • Umiejętność pracy na zbiorach danych
APLIKUJ TERAZ