Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 76744

Warunki pracy


 • Liczne kontakty telefonieczne, mailowe i bezpośredniez klientami wewnętrznymi i zewnętrznymi

 • Wyjazdy służbowe

 • Opis dostępności budynku dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na stronie ministerstwa https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/informacja-dla-osob-z-niepelnosprawnosciami

Zakres zadań

 • Bierze udział w ocenie postępu we wdrażaniu regionalnych programów operacyjnych na lata 2014- 2020
 • Wspiera przygotowanie raportów, materiałów informacyjnych i analiz, prezentujących stan wdrażania programów regionalnych na podstawie m.in.: danych z bazy danych SL2014 dotyczących naborów, umów i wniosków o płatność beneficjentów, informacji ze sprawozdań kwartalnych i rocznych w zakresie programów regionalnych
 • Weryfikuje sprawozdania kwartalne i roczne z realizacji programów regionalnych
 • Bierze udział w spotkaniach grup roboczych do spraw sprawozdawczości i monitorowania rzeczowego na lata 2014-2020 i 2021-2027

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze związanym z funduszami UE lub analizach statystycznych, dużych bazach danych, finansach lub księgowości
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 • wiedza z zakresu wdrażania funduszy UE
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, rzetelność, umiejętności analityczne,
 • znajomość pakietu MS. Office: Excel
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ