Komenda Główna Policji w Warszawie
Komendant Główny Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 76290

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • nietypowe godziny pracy (w tym dyżury),

 • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe,

 • zagrożenie korupcją,

 • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • naturalne i sztuczne oświetlenie,

 • wymuszona pozycja ciała,

 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin,

 • brak windy w budynku, brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Administruje komponentami usług systemowych systemów Wydziału, w tym serwerami pocztowymi, serwerami WWW, serwerami DMZ, AD, DNS itd. utrzymywanymi w Wydziale
 • Analizuje i definiuje wymagania, opracowuje specyfikacje wymagań oraz specyfikacje istotnych warunków zamówienia związanych z utrzymaniem systemów
 • Monitoruje funkcjonowanie usług systemowych
 • Rozwiązuje problemy użytkowników
 • Na bieżąco współpracuje ze służbami dyżurnymi organów administracji państwowej uprawnionymi do dostępu do systemów oraz służbami dyżurnymi innych komórek organizacyjnych KGP
 • Współpracuje, w ramach zawartych umów, z zespołami serwisowymi podmiotów zewnętrznych
 • Uczestniczy w pracach komisji przetargowych, komitetów sterujących, zespołów i grup eksperckich w związku z realizowanymi w wydziale i biurze przedsięwzięciami teleinformatycznymi, w tym również w spotkaniach organizowanych przez organy unijne

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe o profilu informatycznym lub pokrewnym
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 2 lat pracy w obsłudze i/lub administracji systemów informatycznych
 • Dostęp do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym (w tym rozumienie dokumentacji technicznej)
 • Bardzo dobra znajomość systemów operacyjnych Linux RedHat
 • Dobra znajomość wirtualizacji (KVM lub OVM lub VMWare)
 • Znajomość rozwiązań do monitorowania systemów
 • Znajomość zasad bezpieczeństwa systemów serwerowych
 • Znajomość konfiguracji serwerów TCP/IP
 • Znajomość zagadnień z zakresu systemów informatycznych (infrastruktura, dokumentacja techniczna)
 • Operatywność, inicjatywa i zaangażowanie
 • Dyspozycyjność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Szkolenia specjalistyczne z zakresu administracji systemami operacyjnymi i platformami wirtualizacyjnymi w tym administracja systemami operacyjnymi rodziny Linux, administracja systemami operacyjnymi rodziny Windows Server, podstawy administrowania Microsoft Active Directory, podstawy administrowania serwerami aplikacyjnymi
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Dobra znajomość systemów operacyjnych Windows Server 2008 / 2012
 • Znajomość rozwiązań wysokiej dostępności (HA)
 • Umiejętność tworzenia i systematycznego utrzymywania procedur i dokumentacji
 • Praktyczna znajomość sieci ethernet, TCP/IP (vlan, switching, routing)
 • Dobra znajomość zagadnień storage SAN/NAS (IBM, HP, Cisco)
 • Dobra znajomość zagadnień systemów backupu
 • Umiejętność szybkiego rozwiązywania problemów
 • Zdolności analityczne i prognozowania
 • Kreatywność
 • Samodzielność
 • Bardzo dobra organizacja pracy, pracy w zespole
 • Zdolności komunikacyjne i interpersonalne
 • Znajomość technik negocjacyjnych
APLIKUJ TERAZ