Ministerstwo Zdrowia w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 74205

Warunki pracy


 • Biuro Komunikacji  mieści się Warszawie przy ul. Miodowej 15 na II piętrze; winda znajduje się w budynku „B”; budynek jest częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich; w budynku „B” i „C” jest toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych;

 • praca biurowa wykonywana jest w pozycji siedzącej przy komputerze, co najmniej 4 godziny dziennie;

 • praca wiąże się z permanentną obsługą klientów zewnętrznych i pod presją czasu.

Zakres zadań

 • współpracuje z mediami w zakresie bieżącej informacji, w porozumieniu z rzecznikiem prasowym,
 • obsługuje dziennikarzy i przygotowuje projekty odpowiedzi,
 • przygotowuje projekty informacji dla mediów w ramach planowych działań (konferencje prasowe, briefingi, kampanie informacyjne) realizowanych przez Biuro Komunikacji we współpracy z rzecznikiem prasowym urzędu, w celu realizacji zadań wynikających z polityki informacyjnej urzędu oraz kształtowania jego wizerunku,
 • współpracuje z komórkami organizacyjnymi Ministerstwa Zdrowia i podmiotami zewnętrznymi w zakresie pozyskiwania informacji dla mediów,
 • przegląda, analizuje i archiwizuje na polecenie Dyrektora Biura materiały prasowe, w celu monitoringu wizerunku urzędu i Ministra oraz efektów medialnych działań informacyjnych prowadzonych przez Biuro i rzecznika prasowego,
 • organizuje i obsługuje we współpracy z innymi pracownikami Biura konferencje prasowe i briefingi w celu realizacji polityki informacyjnej urzędu.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego związanego z obsługą mediów lub dziennikarskie
 • wiedza o public relations,
 • znajomość rynku mediów,
 • znajomość prawa prasowego,
 • znajomość ustawy o dostępie do informacji publicznej,
 • znajomość podstawowych zagadnień związanych z ochroną zdrowia,
 • orientacja w życiu społeczno-politycznym,
 • umiejętność redagowania informacji dla mediów,
 • komunikatywność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • ukończone kursy lub warsztaty z dziedziny PR i obsługi mediów,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym w mowie i w piśmie,
 • kreatywność
 • biegła umiejętność obsługi komputera.
APLIKUJ TERAZ