Okręgowy Urząd Miar w Warszawie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 74099

Warunki pracy

-Praca z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych,


-Budynek Urzędu i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy,


-Warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac lecz nie są przystosowane do wszystkich potrzeb osób niepełnosprawnych: brak podjazdów, windy, drzwi o odpowiedniej szerokości, odpowiednio dostosowanej toalety,

Zakres zadań

 • będzie naliczać wynagrodzenia pracowników i prowadzić związaną z tym dokumentację,
 • będzie prowadzić rozliczenia z ZUS i Urzędem Skarbowym,
 • będzie wystawiać zaświadczenia dla pracowników,
 • będzie obsługiwać PFRON i GUS,
 • będzie przygotowywać sprawozdania kadrowo-płacowe,
 • będzie prowadzić sprawy kadrowe.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w prowadzeniu spraw kadrowo-płacowych
 • Biegła znajomość obsługi komputera, w tym arkusza kalkulacyjnego oraz urządzeń biurowych,
 • Znajomość prawa w zakresie Kodeksu pracy, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o służbie cywilnej, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość systemu PŁATNIK,
 • Znajomość systemów kadrowo-płacowych np. QUORUM (QNT),
 • Doświadczenie w pracy w bezpośredniej obsłudze pracowników,
 • Umiejętność pracy indywidualnej i w zespole oraz pod presją czasu,
 • Umiejetność sporządzania pism urzędniczych,
 • Pożądane kompetencje: samodzielność, odpowiedzialność za powierzone zadania, komunikatywność.
APLIKUJ TERAZ