Główny Urząd Geodezji i Kartografii w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 74048

Warunki pracy


 • Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie.

 • Obsługa standardowych urządzeń biurowych.

 • Węzeł sanitarny przystosowany dla osób niepełnosprawnych tylko na parterze budynku.

 • Budynek częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (podjazdy, windy).

 • Brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym.

Zakres zadań

 • Udziela merytorycznego wsparcia jednostkom wykonawstwa geodezyjnego oraz organów Służby Geodezyjnej i Kartograficzne w celu usprawnienia procesu aktualizacji baz danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
 • Przygotowuje odpowiedzi i kontaktuje się w sprawie zadawanych pytań z jednostkami wykonawstwa geodezyjnego oraz organami Służby Geodezyjnej i Kartograficznej.
 • Monitoruje wydatkowanie środków na zadania związanie z funkcjonowaniem Służby Geodezyjnej i Kartograficznej oraz państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym sporządza sprawozdania w tym zakresie.
 • Współdziała z komórkami urzędu oraz odpowiednimi komórkami organizacyjnymi wojewódzkich inspektorów nadzoru geodezyjnego i kartograficznego w procesie planowania lub koordynacji wydatkowania środków na realizację zadań w zakresie geodezji.
 • Przygotowuje i analizuje ankiety związane z rozwojem PZGiK w celu usprawnienia działania organów Służby Geodezyjnej i Kartograficznej na rzecz obywateli i innych podmiotów.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe geodezyjne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w wykonawstwie geodezyjnym
 • Bardzo dobra znajomość przepisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne wraz z aktami wykonawczymi oraz ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej wraz z aktami wykonawczymi
 • Znajomość przepisów o samorządzie powiatowym
 • Samodzielność i inicjatywa
 • Umiejętność dobrej organizacji pracy własnej
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Umiejętność działania w sytuacjach stresowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii
 • Znajomość przepisów nt. ochrony danych osobowych
 • Znajomość przepisów Kodeksu postepowania administracyjnego, Kodeksu cywilnego oraz Kodeksu postępowania cywilnego
 • Znajomość przepisów o finansach publicznych
 • Umiejętność redagowania pism urzędowych
 • Bardzo dobra znajomość MS Excel, w tym Power Query lub VBA
APLIKUJ TERAZ