Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 73813

Warunki pracy

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


Pomieszczenia zakładu pracy uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniają wymagania dostępności do nich. Brak dostępu do części pomieszczeń dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Stanowisko pracy mieści się na trzecim piętrze budynku biurowego.


Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań


Ogólny zakres czynności na stanowisku pracy:


Praca administracyjno-biurowa; obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie.


Czynności fizyczne:


1.      rozmowy telefoniczne wewnętrzne oraz kontakty z innymi pracownikami w innych wydziałach,


2.      konieczność poruszania się po terenie Urzędu.

Zakres zadań

 • będzie odpowiedzialna za komputerową obróbkę opisów obejmująca: OCR opisów, tj. przetworzenie zeskanowanego tekstu opisu do postaci edytowalnej – łamanie tekstu, łączenie z pierwszą stroną opisu, wstawianie tabel i rysunków, wzorów matematycznych i chemicznych w celu przygotowania opisów do publikacji w ujednoliconej formie oraz tworzenie zakładek,
 • wykonywanie korekty opisów w celu wyeliminowania błędów powstających podczas skanowania maszynopisów,
 • komputerowe nanoszenie korekty opisów w celu uzyskania zgodności przygotowywanego opisu z maszynopisem,
 • przygotowanie pierwszych stron z danymi bibliograficznymi do opisów,
 • wyjaśnianie błędów w celu uzyskania prawidłowych materiałów przeznaczonych do publikacji,
 • ewidencję poszczególnych etapów pracy przygotowania opisów do publikacji w celu dostarczenia aktualnej informacji o stanie prac.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy biurowej
 • znajomość podstawowych zagadnień z ustawy Prawo Własności Przemysłowej
 • dobra znajomość zasad pisowni języka polskiego
 • systematyczność i terminowość
 • umiejętność pracy w zespole
 • komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • zaawansowana obsługa programu Word – biegła umiejętność składania np. wzorów matematycznych i równań chemicznych
 • znajomość programu skanującego
APLIKUJ TERAZ