Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa-Mokotów
Wojskowy Komendant Uzupełnień poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 72466

Warunki pracy

Kancelaria mieszcząca się na pierwszym piętrze budynku, brak windy, pomieszczenia higieniczno-sanitarne nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych, użytkowanie sprzętu biurowego, platforma dla osób niepełnosprawnych do parteru budynku. Praca biurowa, stres związany z obsługą interesantów, bezpośrednia i telefoniczna obsługa klientów, wyjazdy służbowe. Bariery architektoniczne: utrudnienia dla osób niepełnosprawnych przy poruszaniu się po budynku (brak wind/podjazdów, toalety nie dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych). Brak oznaczeń dla osób niewidomych, brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym. Praca z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych.

Zakres zadań

  • Rekrutacja i prowadzenie postępowań administracyjnych w procesie rekrutacji ochotników do wojsk obrony terytorialnej oraz innych form czynnej służby wojskowej;
  • Opracowywanie projektów decyzji administracyjnych w sprawie powołania/odmowy powołania kandydatów do czynnej służby wojskowej w tym wojsk obrony terytorialnej;
  • Opracowywanie analiz i sprawozdań w zakresie kompetencyjnym
  • Udział w przedsięwzięciach i akcjach promujących ochotnicze formy służby wojskowej.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego
  • Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

    APLIKUJ TERAZ