Narodowe Archiwum Cyfrowe w Warszawie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 72408

Warunki pracy

Praca w siedzibie urzędu, przy komputerze; Istnieje możliwość pracy zdalnej; Dla osób niepełnosprawnych istnieje możliwość poruszania się po budynku - obecność wind, drzwi odpowiedniej szerokości, odpowiednio dostosowane toalety; Bariera architektoniczna - wejście do budynku niedostosowane dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • planuje i dokonuje systematycznego zaopatrzenia komórek organizacyjnych w materiały niezbędne do bieżącej pracy, w tym przygotowuje zamówienia i umowy
 • udziela wsparcia administracyjnego komórkom organizacyjnym Archiwum w zakresie przygotowania i prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych
 • przygotowuje i prowadzi postępowania o udzielenie zamówień publicznych dotyczących zadań realizowanych przez Oddział Administracyjny
 • wykonuje bieżące czynności administracyjne, w tym przyjmowanie zgłoszeń dotyczących awarii i usterek w pomieszczeniach Archiwum i podejmowuje działania zmierzające do ich usunięcia
 • prowadzi ewidencje, rejestry, tworzy zestawienia na potrzeby jednostki lub oddziału
 • sporządza projekty pism w zakresie wskazanym przez przełożonego
 • realizuje zadania transportowe zlecone przez przełożonego zgodnie z wewnętrznymi regulacjami Archiwum
 • zastępuje pracownika punktu kancelaryjnego Archiwum lub ,w zakresie wyznaczonym przez przełożonego, innych pracowników Oddziału Administracyjnego
 • udziela wsparcia organizacyjnego przy obsłudze konferencji, zebrań i spotkań w zakresie wskazanym przez przełożonego
 • wysyła bieżącą korespondencję pocztową
 • wykonuje prace związane z przygotowaniem dokumentacji spraw zakończonych w celu jej przekazania do Archiwum Zakładowego.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego w pracy administracyjnej
 • znajomość ogólnych zasad dotyczących udzielania zamówień publicznych
 • biegła znajomość pakietów biurowych, tj. MS Office lub Open Office
 • znajomość systemu kancelaryjnego, np. EZD
 • umiejętność pracy w zespole oraz pod presją czasu
 • umiejętność pracy w sytuacjach stresowych.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie w prowadzeniu archiwum zakładowego
 • posiadanie prawa jazdy kat. B
 • znajomość programu Stock
APLIKUJ TERAZ