Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 126687

Warunki pracy

Warunki pracy: • praca biurowa w siedzibie urzędu,
 • użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, skaner).

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • wejście do budynku NDAP jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością,
 • brak progów utrudniających poruszanie się osobom z niepełnosprawnością ruchową,
 • brak windy,
 • stanowisko pracy usytuowane jest na parterze budynku,
 • pomieszczenie sanitarne dostosowane do potrzeb osób z niepełnoprawnością znajduje się na parterze budynku, co powoduje konieczność pokonywania schodów oraz otwierania drzwi z samozamykaczami,
 • stanowisko pracy jest wyposażone w monitor ekranowy - czas pracy przy monitorze powyżej połowy dobowego czasu pracy, z naturalnym i sztucznym oświetleniem.

Zakres zadań

 • Prowadzi sprawy związane z realizacją obowiązków dot. ewidencji składników majątku Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych.
 • Obsługuje programy komputerowe służące ewidencji składników majątku Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych.
 • Prowadzi sprawy związane z obsługą Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych w zakresie dostaw energii elektrycznej, wody, prądu i pozostałych mediów, w tym uczestniczy w procedowaniu umów oraz ich monitorowaniu na etapie realizacji.
 • Współprowadzi z pozostałymi pracownikami Wydziału sprawy związane z zaopatrzeniem Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych w artykułu biurowe, elementy wyposażenia, meble, środki czystości, pieczęcie, druki, art. propagandowe itp.
 • Prowadzi dokumentację w związku z realizacją umów na dostawy i usługi, w tym ją porządkuje.
 • Prowadzi sprawy związane z administrowaniem i utrzymaniem w należytym stanie użytkowym pomieszczeń oraz sprzętów i urządzeń, w tym je lokuje i relokuje.
 • Współpracuje z komórką właściwą ds. rachunkowo-finansowych w zakresie przygotowywania dowodów księgowych do zatwierdzenia, przygotowuje projekty planów finansowych oraz projekty sprawozdań.
 • Bierze udział w podstawowych pracach dotyczących wykonywania drobnych napraw i usuwania awarii.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w jednostkach administracji publicznej
 • Umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows wraz z pakietem Office
 • Znajomość podstawowych zagadnień w obszarze: ustawa o gospodarowaniu majątkiem, ustawa prawo zamówień publicznych, ustawa o finansach publicznych
 • Znajomość przepisów o służbie cywilnej – zagadnienia ogólne
 • Komunikatywność
 • Dobra organizacja pracy własnej
 • Zaangażowanie w pracę zespołu
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość zasad prowadzenia spraw w elektronicznym systemie zarządzania dokumentacją
APLIKUJ TERAZ