Główny Urząd Geodezji i Kartografii w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 139378

Warunki pracy


 • Praca biurowa z wykorzystaniem komputera 
 • Praca wymagająca kreatywności, samodzielności i inicjatywy
 • pomieszczenia biurowe znajdują się na drugiej i trzeciej kondygnacji
 • winda przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową, jednak brak podjazdu na zewnątrz budynku, do pokonania 5 stopni
 • ciąg komunikacyjny (korytarz) o szerokości ok 1,5 metra
 • brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym

Zakres zadań

 • Prowadzi repozytorium dokumentacji projektowej zarządczej i specjalistycznej.
 • Utrzymuje w aktualności rejestry projektowe.
 • Aktualizuje harmonogram rzeczowo – finansowy Projektu.
 • Tworzy raporty i dokumenty sprawozdawcze.
 • Tworzy dokumentację zarządczą i korespondencję związaną z realizacją Projektu.
 • Obsługuje kontrole i audyty w Projekcie.
 • Zapewnia wsparcie administracyjne oraz uczestniczy w rozliczaniu Projektu.
 • Realizuje inne zadania wskazane przez Kierownika Projektu w zakresie wynikającym z realizowanego Projektu.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego
 • Bardzo dobra znajomość obsługi komputera w zakresie MS Office
 • Dobra znajomość metodyk zarządzania projektami (Prince2, Agile itp.)
 • Umiejętność działania w sytuacjach stresowych i pod presją czasu
 • Umiejętność dobrej organizacji pracy własnej
 • Umiejętność pracy w zespole
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • znajomość przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych
 • Posiadanie certyfikatu/ów z zarządzania projektami (np. Prince2, Agile itp.)
 • Znajomość MS Project, JIRA, Confluence lub innych narzędzi ticektowych do komunikacji w projektach