Główny Inspektorat Sanitarny w Warszawie
Dyrektor Generalny Głównego Inspektoratu Sanitarnego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 139338

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa, ruchomy czas pracy, standardowe godz. pracy urzędu 08:15-16:15, obsługa komputera minimum 7 godz. dziennie, użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów), stanowisko pracy wymaga umiejętności pracy w sytuacjach stresowych i pod presją czasu. Charakter pracy wymagać będzie współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi. W związku z tym, w zależności od potrzeb, praca będzie wymagać przemieszczania się na terenie budynku i poza nim. Pomieszczenie zakładu pracy uwzględnia potrzeby osób z niepełnosprawnościami w zakresie przystosowania stanowisk pracy. Obiekt posiada platformę schodową dla osób na wózkach inwalidzkich przy wejściu do budynku od ul. Targowej 65. Drzwi wejściowe do budynku od strony ul. Targowej 65 pozwalają na swobodny przejazd wózkiem inwalidzkim. W budynku Głównego Inspektoratu Sanitarnego korytarze są przestronne, pozbawione progów, ponadto obiekt wyposażony jest w dźwigi osobowe z kabinami przystosowanymi dla osób z niepełnosprawnościami. Osoby z niepełnosprawnościami mogą swobodnie korzystać z czterech toalet znajdujących się na parterze, II, IV i VI piętrze. Istnieje również możliwość dostosowania stanowiska pracy do potrzeb indywidualnej niepełnosprawności oraz korzystania z parkingu podziemnego.

Zakres zadań

 • Wspomaga opracowanie Wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego do planowania działalności Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Planu zasadniczych zamierzeń Głównego Inspektoratu Sanitarnego
 • Realizuje zadania w zakresie nadzoru na działalnością organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej, w tym wspomaga działania dotyczące okresowej sprawozdawczości stacji sanitarno-epidemiologicznych, a także opracowuje okresowe informacje o stanie i działalności bieżącej organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej
 • Wspomaga działania w zakresie kontroli zarządczej w Głównym Inspektoracie Sanitarnym, w tym w szczególności opracowanie planu działalności Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz sprawozdania z jego wykonania, oświadczenia o stanie kontroli zarządczej oraz analizy ryzyka w Głównym Inspektoracie Sanitarnym
 • Uczestniczy w pracach mających na celu zapobieganie i przeciwdziałanie korupcji w Państwowej Inspekcji Sanitarnej
 • Opracowuje projekty wewnętrznych regulacji, wytycznych, sprawozdań okresowych i analiz dotyczących funkcjonowania kontroli zarządczej w Głównym Inspektoracie Sanitarnym
 • Przeprowadza analizy skuteczności i efektywności działań w komórkach organizacyjnych Głównego Inspektoratu Sanitarnego w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej, a także inicjuje i prowadzi działania, których celem jest usprawnienie funkcjonowania Państwowej Inspekcji Sanitarnej, w szczególności w zakresie zmian przepisów
 • Realizuje zadania wynikające z nadzoru Głównego Inspektora Sanitarnego nad granicznymi stacjami sanitarno-epidemiologicznymi w zakresie organizacyjnym, w tym koordynuje sprawy związane ze statutami i regulaminami organizacyjnymi granicznych stacji sanitarno-epidemiologicznych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w jednostkach sektora finansów publicznych
 • Znajomość przepisów ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
 • Znajomość przepisów oraz wytycznych dotyczących kontroli zarządczej
 • Znajomość przepisów ustawy o służbie cywilnej
 • Zdolność analitycznego myślenia
 • Umiejętność współpracy
 • Znajomość pakietu MS Office
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość MS Excel w stopniu zaawansowanym