Biuro Rzecznika Praw Pacjenta w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 137389

Warunki pracy


 • Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie
 • Stanowisko pracy znajduje się na I piętrze w budynku z windą
 • Budynek przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych

 

Zakres zadań

 • Zajmuje się dekretacją i ewidencją dowodów księgowych w zakresie dochodów i wydatków w informatycznym systemie finansowo – księgowym oraz przygotowywaniem przelewów elektronicznych przy pomocy aplikacji NBE NBP i BGK24.
 • Opisuje na bieżąco dowody księgowe stanowiące zobowiązania Biura Rzecznika Praw Pacjenta oraz kontroluje dowody księgowe pod względem formalno – rachunkowym, a także przedkłada do zatwierdzenia dowody księgowe Głównemu Księgowemu i Dyrektorowi Generalnemu.
 • Sporządza sprawozdania budżetowe z wykonania planów finansowych państwowych funduszy celowych RB-33, RB-40.
 • Bierze udział w przygotowywaniu planów finansowych oraz projektów planów finansowych państwowych funduszy celowych.
 • Dokonuje wypłat świadczeń kompensacyjnych oraz zwrotów opłat dokonanych przez wnioskodawców.
 • Zajmuje się obsługą finansowo – księgową państwowych funduszy celowych, współpracuje z Departamentem Świadczeń Kompensacyjnych w sprawach finansowych dotyczących funduszy.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w komórkach finansowo – księgowych w państwowych jednostkach budżetowych
 • Znajomość ustawy o rachunkowości
 • Znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych oraz przepisów wykonawczych
 • Umiejętność analizy i syntezy informacji
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Umiejętność działania w sytuacjach stresowych i pod presją czasu
 • Umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość obsługi komputera w zakresie programów: NBE NBP, Trezor