Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 135448

Warunki pracy

Praca przy komputerze wymagająca wymuszonej pozycji ciała - powyżej 4 godzin dziennie. Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, faks. Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach w zakresie podjazdu oraz toalet. Oświetlenie w pomieszczeniach naturalne i sztuczne. Temperatura w pomieszczeniach nie mniejsza niż 18° Celsjusza z wentylacją grawitacyjną i klimatyzacją, nietypowe godziny pracy (w tym dyżury), krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa), praca pod presją czasu.

Zakres zadań

 • Prowadzi kalendarz wydarzeń i spotkań Głównego Inspektora i jego Zastępców;
 • Zajmuje się organizacją spotkań i wizyt Głównego Inspektora i jego Zastępców we współpracy ze statutowymi jednostkami organizacyjnymi Gabinetu Głównego Inspektora;
 • Przygotowuje projekty pism i e-mail zleconych przez Głównego Inspektora, jego Zastępców oraz Dyrektora Gabinetu Głównego Inspektora;
 • Ściśle współpracuje z pracownikami Gabinetu Głównego Inspektora oraz wspiera ich w wykonywaniu zadań;
 • Zapewnia profesjonalną obsługę administracyjno-biurową Gabinetu Głównego Inspektora, a także dba o właściwy obieg informacji i dokumentacji w gabinecie;
 • Odpowiada za rejestrację delegacji krajowych i zagranicznych oraz organizuje delegacje Głównego Inspektora i jego Zastępców;
 • Utrzymuje stały kontakt z instytucjami, organizacjami oraz wszelkimi innymi podmiotami współpracującymi z Głównym Inspektoratem Transportu Drogowego.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego na stanowisku asystenckim lub w jednostkach sektora finansów
publicznych.
 • Umiejętność biegłej obsługi komputera (środowisko Windows, Internet, MS Office) oraz urządzeń biurowych (faks, drukarka);
 • Znajomość przepisów: Prawo zamówień publicznych, Ustawa o Transporcie Drogowym, Kodeks Postępowania Administracyjnego, Ustawa o służbie cywilnej;
 • Kompetencje: współpraca w zespole, komunikatywność, organizacja pracy własnej, sumienność, orientacja na klienta, umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem;
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka angielskiego lub rosyjskiego lub ukraińskiego na poziomie komunikatywnym
APLIKUJ TERAZ