Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 133661

Warunki pracy

Miejsce pracy:


Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Jana Pawła II 11, Warszawa 00-828 • Budynek może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo (praca na 8 piętrze – winda, klatka schodowa)
 • Narzędzia i materiały pracy: przepisy, wytyczne, instrukcje, system Windows i dedykowanych programów informatycznych
 • Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie.

Zakres zadań

 • przygotowuje projekty pism, odpowiedzi na zapytania, skargi i wnioski;
 • opracowuje wytyczne i plany pracy, sprawozdania;
 • analizuje przepisy i opiniuje projekty przepisów;
 • prowadzi szkolenia, bierze udział w kontroli nadzorowanych podmiotów;
 • projektuje zmiany w bazach danych wspierających i usprawniających realizację zadań

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe rolnicze, ogrodnicze lub pokrewne;
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego z czego 6 miesięcy w administracji publicznej
 • „W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.";
 • umiejętność obsługi komputera (MS Office), w tym sprawna obsługa Word i Excel;
 • dobra organizacja pracy własnej;
 • umiejętność rozwiązywania problemów i kreatywność;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • dobra znajomość języka angielskiego (na poziomie B2);
 • doświadczenie w pracy związanej z nasiennictwem albo hodowlą roślin;
APLIKUJ TERAZ