Narodowe Archiwum Cyfrowe w Warszawie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 133498

Warunki pracy

Praca w siedzibie urzędu administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie, praca związana z bezpośrednim kontaktem z klientem.


Dla osób niepełnosprawnych istnieje możliwość poruszania się po budynku - obecność wind, drzwi odpowiedniej szerokości, odpowiednio dostosowane toalety.
Bariera architektoniczna - wejście do budynku niedostosowane dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Opracowuje projekty popularyzujące zasób archiwalny Narodowego Archiwum Cyfrowego
 • Prowadzi zajęcia dla uczniów i studentów
 • Współpracuje z podmiotami zewnętrznymi w celu popularyzacji materiałów z zasobu Narodowego Archiwum Cyfrowego
 • Współpracuje z innymi oddziałami oraz podmiotami zewnętrznymi w sprawach popularyzacji
 • Bierze udział w przygotowaniu opisów zamówień publicznych z zakresu popularyzacji

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe humanistyczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego w realizacji projektów popularyzatorskich
 • Wysokie umiejętności interpersonalne
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Wysoka kultura osobista
 • Dobra organizacja pracy
 • Samodzielność w wykonywaniu zadań
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność szybkiego rozwiązywania problemów
 • Umiejętność radzenia sobie z presją czasu
APLIKUJ TERAZ