Ministerstwo Zdrowia w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 133321

Warunki pracy


 • Biuro Komunikacji mieści się Warszawie przy ul. Miodowej 15 na II piętrze; winda znajduje się w budynku „B”; budynek jest częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich; w budynku „B” i „C” jest toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.
 • Praca biurowa wykonywana jest w pozycji siedzącej przy komputerze, co najmniej 4 godziny dziennie.
 • Praca wiąże się z permanentną obsługą klientów zewnętrznych i pod presją czasu oraz krajowymi lub zagranicznymi wyjazdami służbowymi.

Zakres zadań

 • Bierze udział w działaniach informacyjno-promocyjnych prowadzonych w ramach bieżących prac Ministerstwa Zdrowia, w szczególności w ramach realizacji Narodowej Strategii Onkologicznej.
 • Wspomaga realizację zamówień publicznych, w tym szacowania wartości zamówień publicznych, przygotowywania szczegółowych opisów przedmiotu zamówienia oraz zapisów do umów w celu prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych
 • Monitoruje dostępność materiałów promocyjnych i informacyjnych oraz ich dystrybucję, w celu zapewnienia skuteczności i adekwatności działań informacyjno-promocyjnych Ministerstwa
 • Współpracuje przy tworzeniu serwisów internetowych Ministerstwa Zdrowia w celu wypracowania i wprowadzenia najlepszych rozwiązań, które będą wykorzystywane przy działaniach promocyjno-informacyjnych.
 • Bierze udział w przygotowaniu i wdrażaniu projektów (w tym organizacja spotkań, eventów itp.) oraz koncepcji komunikacji w ramach kampanii społecznych, w celu promocji polityki zdrowotnej urzędu w mediach.
 • Prowadzi monitoring działań informacyjno-promocyjnych prowadzonych przez resort zdrowia oraz jednostki podległe i nadzorowane przez Ministerstwo w celu wskazania wydarzeń, które mają wpływ na wizerunek Ministra Zdrowia i Ministerstwa Zdrowia.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze promocji lub komunikacji
 • Znajomość przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • Znajomość Uchwały nr 10 Rady Ministrów z dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia programu wieloletniego pn. Narodowa Strategia Onkologiczna na lata 2020-2030,
 • Umiejętność prowadzenia kampanii promocyjnych oraz organizowania eventów lub szkoleń,
 • Umiejętność formułowania i redagowania przekazów tekstowych,
 • Komunikatywność.
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętności analitycznego myślenia
 • Umiejętność pracy w zespole.
APLIKUJ TERAZ