Ministerstwo Rozwoju i Technologii w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 130168

Warunki pracy

Opis dostępności budynku dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na stronie Ministerstwa: https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/warunki-pracy


 

Zakres zadań

 • Prowadzi działania wspierające organizację konkursów, w tym nabór i ocenę wniosków konkursowych.
 • Uczestniczy w zarządzaniu procesem Nabór ekspertów, prowadzenie bazy ekspertów i współpraca z ekspertami zewnętrznymi oceniającymi w ww. konkursach.
 • Przygotowuje materiały informacyjne i promocyjne.
 • Bierze udział w przygotowywaniu i przeprowadzaniu postępowań o zamówienia publiczne w zakresie właściwości komórki organizacyjnej.
 • Bierze udział w realizacji projektów pozakonkursowych realizowanych przez Departament w ramach działania 2.4.1 i 2.4.2 POIR oraz ich kontynuacji w FENG oraz PT FE 2021-2027.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy z systemami IT służącymi przetwarzaniu zgłoszeń / wniosków / innych informacji
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 • Znajomość zagadnień związanych z innowacyjnością gospodarki
 • Wiedza na temat prowadzenia postępowań zakupowych w administracji publicznej, w tym znajomość PZP
 • Myślenie analityczne
 • Współpraca, Rzetelność, Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

APLIKUJ TERAZ