Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie
Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 130209

Warunki pracy


 • praca w siedzibie urzędu,
 • permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa),
 • zagrożenie korupcją,
 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, 
 • brak oznaczeń dla osób niewidomych,
 • pomieszczenie higieniczno-sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych,
 • bariery architektoniczne: w budynku głównym jest zainstalowana winda do III piętra; jest podjazd do wejścia głównego dla wózków; ograniczeniem są wewnętrzne drzwi wejściowe, które nie otwierają się automatycznie; weryfikacja poprzez kartę magnetyczną, drzwi masywne, brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym.

Zakres zadań

 • Analizuje wnioski i przygotowuje dokumentację do udzielenia dotacji i refundacji.
 • Prowadzi bieżącą korespondencję w tym przygotowuje zaświadczenia o utrzymaniu i zagospodarowaniu zabytków zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami w celu zapewnienia terminowej realizacji zadań.
 • Przygotowuje projekty pism w prowadzonych postępowaniach administracyjnych z zakresu właściwości Wydziału.
 • Pozyskuje informacje i przygotowuje zestawienia statystyczne z pracy Wydziału.
 • Prowadzi archiwizację dokumentacji Wydziału.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe administracja, prawo, ekonomia
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze obsługi klienta instytucjonalnego
 • Znajomość ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami wraz z aktami wykonawczymi.
 • Znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej.
 • Umiejętność analitycznego myślenia.
 • Umiejętność skutecznej komunikacji.
 • Umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych oraz oprogramowania pakietu MS Office.
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • prawo jazdy kat. B
APLIKUJ TERAZ