Ministerstwo Finansów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 129984

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • Praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie

Zakres zadań

 • Realizuje sprawy dotyczące administrowania zapleczem konferencyjnym gmachu Ministerstwa Finansów, w szczególności poprzez prowadzenie z wykorzystaniem programu komputerowego kalendarza rezerwacji, koordynacji działań komórek obsługowych przygotowujących pomieszczenia i wyposażenie, w celu zapewnienia terminowej i kompleksowej realizacji potrzeb komórek organizacyjnych w zakresie organizacji konferencji i spotkań.
 • Administruje systemem telefonii komórkowej w celu zapewnienia optymalnego wykorzystania środków łączności członkom kierownictwa i uprawnionym pracownikom komórek organizacyjnych ministerstwa.
 • Obsługuje systemy nagłośnieniowe (mikser, wzmacniacz, mikrofony, głośniki i kostkę reporterską) oraz obsługuje systemy konferencyjne, w celu zapewnienia właściwej obsługi spotkań.
 • Wynajmuje w razie potrzeby sprzęt elektroniczny do obsługi technicznej spotkań i konferencji, w tym systemów tłumaczeń symultanicznych.
 • Przygotowuje projekty odpowiedzi na zapytania i interpretacje poselskie oraz projekty odpowiedzi i decyzji w sprawach wniosków złożonych w trybie przepisów o dostępie do informacji publicznej.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • Znajomość przepisów dotyczących rynku telekomunikacyjnego
 • Znajomość zagadnień technicznych z zakresu nagłośnienia
 • Znajomość przepisów zamówień publicznych
 • Zaawansowana znajomość środowiska Windows, tj. MS Word i Excel
 • Umiejętność precyzyjnego formułowania pisemnych i ustnych wypowiedzi
 • Umiejętność skutecznej komunikacji
 • Umiejętność współpracy w zespole
 • Niepełnienie służby zawodowej ani niepracowanie w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (D. U. z 2023 r. poz. 342, 497 i 1195), ani niebycie ich współpracownikiem – dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie w zakresie finansów publicznych (obejmujące tworzenie i realizację planu finansowego jednostki)
 • Język angielski na poziomie umożliwiającym formułowanie standardowych wypowiedzi z zakresu realizowanych spraw
APLIKUJ TERAZ