Ogłoszenie numer: 8613987, z dnia 2023-11-08

Polska Agencja Kosmiczna
Prezes
poszukuje kandydatów na stanowisko:

Specjalista

Miejsce pracy: Warszawa

Nr Ref.: 6/2023

 

Opis stanowiska

Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 2

Adres urzędu:
Polska Agencja Kosmiczna, ul. Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk

Miejsce wykonywania pracy: ODDZIAŁ TERENOWY W WARSZAWIE

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • udział w eksploatacji i rozbudowie systemów centrum operacyjnego SSA PAK (w tym również w ramach współpracy europejskiej w Konsorcjum EUSST,
 • udział w eksploatacji oraz rozbudowie funkcji sensorycznej (m.in. teleskopy, stacja laserowa, radary) - operacyjna obsługa sensorów optycznych (teleskopów) oraz oprogramowania, współpraca z operatorami sensorów optycznych,
 • udział w eksploatacji oraz rozbudowie funkcji świadczenia usług, generowanie ostrzeżeń i serwisów SSA,
 • obsługa oprogramowania specjalistycznego do celów SST,
 • przygotowywanie analiz z zakresu SSA/SST,
 • ciągły rozwój ekspercki w zakresu systemów SSA i SST poprzez uczestnictwo w szkoleniach, kursach i konferencjach
 • udział w projektach.

Wymagania

niezbędne:
 • wykształcenie: wyższe w zakresie nauk ścisłych (astronomia, fizyka, matematyka, informatyka) i/lub technicznych.
pozostałe wymagania niezbędne:
 • podstawowa wiedza z zakresu astronomii oraz europejskiej działalności kosmicznej,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na swobodne porozumiewanie się (mile widziany dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego np. certyfikat, zaświadczenie),
 • znajomość środowisk Windows, Linux.
Wymagania dodatkowe (wskazane, nieobowiązkowe):
 • doświadczenie w pracy z sensorami optycznymi, laserowymi, radarowymi,
 • udokumentowana współpraca międzynarodowa (stypendia, staże, projekty),
 • umiejętność współpracy w grupie projektowej,
 • umiejętność myślenia analitycznego i skutecznego działania w warunkach stresu,
 • wiedza w zakresie systemów SSA i SST, ruchu sztucznych satelitów Ziemi, astronomii, astrodynamiki, itp.
 • umiejętności programowania,
 • znajomość oprogramowania inżynierskiego.
Osoby zainteresowane ofertą oraz spełniające wymagania prosimy o złożenie następujących dokumentów:
W pierwszym etapie procesu:
 • CV (wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji).
 • Odpowiedzi na zadanie praktyczne: Wypowiedź pisemna w języku angielskim, 500-1000 słów przedstawiające własne rozumienie kandydata celów, zadań i sposobu realizacji Podkomponentu SST określonego w Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/696 z dnia 28 kwietnia 2021 r. ustanawiające Unijny program kosmiczny i Agencję Unii Europejskiej ds. Programu Kosmicznego;
W kolejnych etapach naborów niezbędne będą:
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia;
 • oświadczenia o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • oświadczenia o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • kopii innych dokumentów potwierdzających spełnienie dodatkowych wymagań;
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (tj..: Dz. U. z 2019 r. poz. 742 ze zm.).
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.
APLIKUJ TERAZ