Komenda Powiatowa Policji w Nowym Dworze Mazowieckim
Komendant Powiatowy poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Nowy Dwór Mazowiecki
Ogłoszenie o naborze Nr 125935

Warunki pracy

- praca administarcykno-biurowa,


- praca w terenie,


- praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy,


- kierowanie samochodem służbowym,


- stanowisko decyzyjne,


- zagrozenie korupcją,


- występują bariery związane z wejściem na piętra- brak wind/platform dla osób niepełnosprawnych,


 

Zakres zadań

 • koordynuje zadania związane z prowadzeniem ewidencji sprzętu kwaterunkowego,łączności i informatyki oraz systemów technicznej ochrony osób i mienia
 • prowadzi dokumentację dotyczącą darowizn rzeczowych i finansowych,
 • sporządza porozumienia dotyczące finansowania działalności komendy przez jednostki samorządowe,
 • administruje obiektami należącymi do KPP,
 • koordynuje zadania związane z prowadzeniem gospodarki transportowej, rozliczanie szkód w mieniu i komunikacyjnych,
 • koordynuje zadania Zespołu Wspomagającego - rozdział zadań, sporządzanie zakresu obowiązków,
 • koordynuje zadania związane z gospodarką mandatową,
 • koordynuje zadania dotyczące zaopatrzenia jednostki w materiały do konserwacji obiektów, biurowe, druki.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe na kierunku administracja
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego administracji publicznej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

APLIKUJ TERAZ