Ministerstwo Rozwoju i Technologii w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 125497

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz, wyjazdy służbowe - udział w rozprawach administracyjnych i sądowych (1-2 razy w roku),
 • zagrożenie korupcją - prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących nieruchomości o znacznej wartości,
 • permanentna obsługa klientów zewnętrznych - kontakt z interesantami w celu udzielenia informacji o stanie sprawy i uzyskania niezbędnych dokumentów.

Opis dostępności budynku dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na stronie Ministerstwa: https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/warunki-pracy

Zakres zadań

 • Prowadzi postępowania administracyjne i pozaadministracyjne
 • Wykonuje zastępstwo procesowe
 • Monitoruje stan prawny i orzecznictwo oraz standardy/ rekomendacje/ wytyczne/ opinie, etc.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Doświadczenie zawodowe: min. 1 rok pracy w orzecznictwie administracyjnym lub na stanowisku związanym z obsługą prawną
 • Znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • Znajomość przepisów dotyczących gospodarowania nieruchomościami
 • Znajomość Kodeksu cywilnego
 • Myślenie analityczne
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, rzetelność, współpraca, komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

APLIKUJ TERAZ