Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 126000

Warunki pracy

obiekt nie będący własnością WIJHARS nie jest dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Zakres zadań

  • Przygotowywanie projektów zarządzeń Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Artykułów Rolno-Spożywczych w obszarze realizacji zadań wynikających z procesu planowania operacyjnego i zarządzania kryzysowego,
  • Opracowywanie kart realizacji zadań operacyjnych,
  • Sporządzanie sprawozdań z realizacji zadań obronnych a w szczególności Narodowego Kwestionariusza Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych,
  • Prowadzenie spraw z zakresu ochrony informacji niejawnych Inspektoratu

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego pracy w administracji publicznej na podobnym stanowisku
  • Czynne prawo jazdy kat. B
  • Znajomość obsługi komputera - pakietu Office
  • ustawie o obronie ojczyzny, o zarządzaniu kryzysowym, o stanie wyjątkowym,
  • ustawie o ochronie informacji niejawnych, o służbie cywilnej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie mazowieckim, o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych.
  • Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

APLIKUJ TERAZ