Ministerstwo Rozwoju i Technologii w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 125953

Warunki pracy

Opis dostępności budynku dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na stronie Ministerstwa: https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/warunki-pracy

Zakres zadań

 • Prowadzi obsługę i ewidencję finansowo-księgową
 • Prowadzi obsługę w zakresie obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych
 • Prowadzi obsługę przepływów finansowych
 • Prowadzi obsługę finansowo-księgową podróży służbowych
 • Prowadzi inwentaryzację aktywów
 • Archiwizuje dokumentację

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe ekonomiczne lub inne wyższe wraz z ukończonymi studiami podyplomowymi z zakresu ekonomii/rachunkowości lub inne wyższe wraz z ukończonymi kursami z zakresu ekonomii/rachunkowości
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze rachunkowości
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych
 • Znajomość zasad rachunkowości
 • Znajomość zagadnień związanych z księgowością
 • Znajomość zasad sporządzania sprawozdań budżetowych i finansowych
 • Znajomość zagadnień związanych z finansowaniem jednostek budżetowych
 • Znajomość ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 • Myślenie analityczne
 • Współpraca, Rzetelność, Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Komunikacja
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później). Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

APLIKUJ TERAZ