Urząd Pracy Miasta Stołecznego Warszawy
Specjalista (zamówienia publiczne)
Miejsce pracy: Warszawa
Numer: StPr/21/00121
OBOWIĄZKI:
1. przygotowanie, organizowanie i prowadzenie wszelkich czynności związanych z prowadzeniem postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, obejmujących w szczególności: a) analiza, ocena dokumentacji niezbędnej do wszczęcia procedury udzielania zamówień, b) przygotowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w tym projektów umów na podstawie wypracowanych przez komórki organizacyjne opisów przedmiotu zamówienia istotnych postanowień umowy oraz szczególnych wymagań związanych z ich realizacją; c) przygotowanie ogłoszeń wymaganych ustawą Prawo zamówień publicznych, ich terminowe kierowanie do właściwych publikatorów (Biuletyn Zamówień Publicznych, Urząd Publikacji Unii Europejskiej; d) opracowywanie wszelkich dokumentów w trakcie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; e) przygotowanie umów do podpisania przez strony zgodnie z postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz warunkami przedstawionymi w treści wybranej oferty; 2. udział w pracach komisji przetargowej w charakterze jej sekretarza, prowadzenie protokołu postępowania wraz ze wszystkimi załącznikami; 3. archiwizowanie dokumentacji z przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Zawód: Specjalista do spraw zamówień publicznych (wymagany staż - lata: 0, miesiące: 2)
Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), inne
Uprawnienia: Zamówienia publiczne


Wymagania inne:

Wymagania: wykształcenie wyższe (zamówienia publiczne), co najmniej 2 miesiące doświadczenia zawodowego.Obowiązki: 1. przygotowanie, organizowanie i prowadzenie wszelkich czynności związanych z prowadzeniem postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, obejmujących w szczególności: a) analiza, ocena dokumentacji niezbędnej do wszczęcia procedury udzielania zamówień, b) przygotowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w tym projektów umów na podstawie wypracowanych przez komórki organizacyjne opisów przedmiotu zamówienia istotnych postanowień umowy oraz szczególnych wymagań związanych z ich realizacją; c) przygotowanie ogłoszeń wymaganych ustawą Prawo zamówień publicznych, ich terminowe kierowanie do właściwych publikatorów (Biuletyn Zamówień Publicznych, Urząd Publikacji Unii Europejskiej; d) opracowywanie wszelkich dokumentów w trakcie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; e) przygotowanie umów do podpisania przez strony zgodnie z postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz warunkami przedstawionymi w treści wybranej oferty; 2. udział w pracach komisji przetargowej w charakterze jej sekretarza, prowadzenie protokołu postępowania wraz ze wszystkimi załącznikami; 3. archiwizowanie dokumentacji z przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. [Zgłoszenia: czcsz.sekretariat@ron.mil.pl, 261 847 492]

Miejsce pracy:

Warszawa


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na okres próbny


Wynagrodzenie brutto:

od 4 570 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Urząd Pracy Miasta Stołecznego Warszawy