Specjalista w Wydziale Zarządzania Środowiskiem
Miejsce pracy: Warszawa
Termin składania CV: 25 lutego 2024 r.
CZEKAMY NA KANDYDATA, KTÓRY:
 • posiada wykształcenie wyższe preferowane z zakresu ochrony środowiska, inżynierii środowiska, hydrogeologii lub pokrewne,
 • posiada co najmniej roczne doświadczenie w w/w obszarze,
 • zna przepisy ustaw:  Prawo Wodne, Prawo Budowlane, Prawo Ochrony Środowiska, Kodeks Postępowania Administracyjnego,
 • sprawnie posługuje się narzędziami pakietu MS Office,
 • posiada umiejętność analitycznego myślenia oraz dobrą organizację pracy własnej,
 • jest komunikatywny, odpowiedzialny, rzetelny, terminowy, działa sprawnie w sytuacjach stresowych,
 • potrafi pracować w zespole.
DODATKOWO DOCENIMY:
 • doświadczenie zawodowe w prowadzeniu postępowań z zakresu oceny oddziaływania na środowisko lub w sporządzaniu/weryfikacji raportów oceny oddziaływania na środowisko,
 • znajomość programu ArcGIS, QGIS lub pokrewnego,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B1.
OSOBA NA TYM STANOWISKU BĘDZIE ODPOWIEDZIALNA ZA:
 • prowadzenie spraw w zakresie opiniowania potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, uzgodnień warunków realizacji przedsięwzięcia,
 • realizację spraw związanych z analizą sprawozdań z realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych,
 • prowadzenie postępowań dotyczących ocen wodnoprawnych,
 • opiniowanie wieloletnich planów rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych oraz urządzeń kanalizacyjnych,
 • prowadzenie obiegu dokumentacji wydziałowej,
 • koordynację archiwizacji dokumentacji wydziałowej.
 • umowę o pracę, stabilne zatrudnienie,
 • dofinansowanie do prywatnej opieki,
 • wczasy "pod gruszą", bazy noclegowe w całym kraju,
 • atrakcyjne pakiety szkoleniowe,
 • dofinansowanie do karty sportowej,
 • zgrany zespół i miłą atmosferę,
 • pracę, która ma znaczenie.
APLIKUJ TERAZ