TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY

zatrudni pracownika na stanowisko

Specjalista w Wydziale Zamówień Publicznych
Miejsce pracy: Warszawa
Obowiązki:
 • Analiza i weryfikacja wniosków komórek organizacyjnych o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod względem zgodności z obowiązującą procedurą w szczególności pod kątem kompletności wniosku, badanie opisu przedmiotu zamówienia pod kątem zgodności z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz z planem zamówień publicznych
 • Przygotowywanie oraz prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, aktami wykonawczymi oraz wewnętrznym regulaminem udzielania zamówień publicznych
 • Uczestniczenie w pracach komisji przetargowych i bezprzetargowych
 • Publikacja ogłoszeń, postępowań dotyczących zamówień publicznych
 • Sporządzanie, przechowywanie i przekazywanie do archiwizacji dokumentacji z postępowań o zamówienie publiczne
 • Sporządzanie projektów pism do wykonawców oraz przygotowywanie dokumentów wynikających z procedur odwoławczych
 • Koordynacja i kontrola czynności związanych z zawarciem umowy z wybranym wykonawcą, w tym dokonywanie weryfikacji z projektem umowy przed przedłożeniem do akceptacji radcy prawnemu
 • Kontrola poprawności innych dokumentów przygotowywanych w związku z zamówieniami publicznymi w ramach pracy w komisjach przetargowych
 • Opracowywanie analiz, prowadzenie rejestrów, ocen i informacji dotyczących powierzonych zadań, związanych z prowadzonymi postępowaniami o zamówienie publiczne
 • Świadczenie pomocy merytorycznej przy przeprowadzaniu postępowań o zamówienie publiczne oraz w zakresie obowiązujących procedur ustawowych i wewnętrznych
Wymagania:
 • Wykształcenie wyższe
 • Studia/szkolenia/kursy z zakresu zamówień publicznych oraz elektronizacji
 • Minimum 5 lat doświadczenia zawodowego przy udzielaniu zamówień publicznych, w tym co najmniej  4 lata w obszarze specjalizacji stanowiska po stronie Zamawiającego zobowiązanego do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych
 • Znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych
 • Umiejętność pracy w zespole oraz dobra organizacja pracy własnej przy realizowaniu wielu tematów
 • Biegła obsługa komputera (pakiet MS Office)
 • Sumienność, odpowiedzialność, systematyczność, samodzielność w działaniu, umiejętność pracy w zespole, umiejętność pracy pod presją czasu i ustalania priorytetów
 • Wysoka kultura osobista
Oferujemy:
 • Pracę w jednostce działającej w wielu organizacjach europejskich
 • Umowę o pracę na pełny etat
 • Pakiet medyczny
 • Możliwość doskonalenia swoich umiejętności zawodowych
 • Pakiet socjalny
APLIKUJ TERAZ