poszukuje kandydata do pracy na stanowisku:

 

Specjalista w Wydziale Mieszkaniowym
Miejsce pracy: Warszawa

Zakres czynności:

 • prowadzenie spraw związanych ze zbyciem lokali mieszkalnych w tym przygotowywanie stosownych dokumentów, współpraca z rzeczoznawcami majątkowymi, urzędami, kancelariami notarialnymi, sądami, klientami indywidualnymi
 • kwalifikowanie do przekazania gminom niesprzedanych budynków i lokali mieszkalnych wraz z towarzyszącymi obiektami infrastruktury technicznej i przynależnymi do nich odpowiednimi częściami gruntu
 • korespondencja z urzędami gmin w sprawie nieodpłatnego przekazania nieruchomości
 • prowadzenie ewidencji lokali nie wykupionych w budynkach wspólnot mieszkaniowych i budynkach przygotowanych do sprzedaży
 • wnioskowanie oraz uzgadnianie propozycji podziałów geodezyjnych działek
 • uczestniczenie w zawieraniu aktów notarialnych w zakresie udzielonych pełnomocnictw
 • prowadzenie ewidencji spraw i zamówień oraz archiwizowanie dokumentacji z prowadzanych postępowań
Wymagania:
 • wykształcenie wyższe
 • znajomość ustawy o komercjalizacji i restrukturyzacji PKP
 • znajomość zagadnień z zakresu gospodarowania, zarządzania i administrowania nieruchomościami
 • znajomość przepisów Kodeksu Cywilnego
 • bardzo dobra organizacja pracy
 • dobra znajomość pakietu MS Office
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • nastawienie na realizację założonych celów

Oferujemy:

 • umowę o pracę
 • pracę w miłej atmosferze i świetnie zgrany zespół
 • dobrą lokalizację miejsca pracy
 • ulgi na przejazdy kolejowe dla Ciebie i Twojej rodziny
 • dofinansowanie do opieki medycznej, zajęć sportowo-rekreacyjnych i wypoczynku
 • dofinansowanie do biletów na wydarzenia kulturalne
 • wolny dzień z okazji Dnia Kolejarza
 • udział w licznych projektach związanych z rozwojem spółek Grupy PKP - jednego z największych polskich pracodawców zatrudniającego ponad 75 tys. Pracowników
Aplikując potwierdzasz zapoznanie się z niniejszą informacją:

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: "ogólne rozporządzenie o ochronie danych") informujemy, że dane osobowe kandydatów do pracy w spółce "Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna" (dalej: PKP S.A.) z siedzibą w Warszawie, kod 02-305, Al. Jerozolimskie 142A, uzyskane w procesie rekrutacji lub przesłane poza tym procesem, będą przetwarzane wyłącznie w celu rekrutacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do rejestracji kandydata w procesie rekrutacji. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania. Nadesłane dokumenty nie będą zwracane i będą przetwarzane przez okres 2 lat od daty ich wpłynięcia do PKP S.A. Kandydaci aplikując na stanowisko, proszeni są o zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do pracy w PKP S.A. zawartą na stronie http://pkpsa.pl/pkpsa/kariera-w-pkp-sa/informacja-.html

PKP S.A. zastrzega sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

Aplikując na niniejsze stanowisko wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w Twoich dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Nadesłanych ofert nie zwracamy.
Zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
APLIKUJ TERAZ