Specjalista

w Wydziale Leczenia za Granicą

w Departamencie Współpracy Międzynarodowej

 

Numer ogłoszenia: DWM/21/168

Miejsce pracy: Warszawa

 

Termin składania ofert: 25.08.2021 r.

 

Szczegóły oferty

 

GŁÓWNE ZADANIA:
 • współpraca z krajowymi punktami kontaktowymi do spraw transgranicznej opieki zdrowotnej innych państw członkowskich UE lub EOG oraz z Komisją Europejską w zakresie realizacji przepisów dyrektywy 2011/24/UE;
 • przygotowywanie materiałów informacyjnych publikowanych na portalu Krajowego Punktu Kontaktowego do spraw transgranicznej opieki zdrowotnej;
 • udzielanie informacji, o których mowa w art. 97a ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w ramach pełnienia funkcji Krajowego Punktu Kontaktowego do spraw transgranicznej opieki zdrowotnej;
 • prowadzenie spraw w oparciu o przepisy implementujące dyrektywę 2011/24/UE – rozpatrywanie odwołań jako organ II instancji (w oparciu o art. 42d ust. 19 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w brzmieniu ww. ustawy obowiązującym do dnia 31.08.2020 r.), udzielanie odpowiedzi na zapytania oddziałów wojewódzkich NFZ.
WYMAGANIA:

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie: średnie lub wyższe;
 • lata pracy zawodowej:
  • minimum 3 lata pracy zawodowej w przypadku posiadania wykształcenia wyższego,
  • minimum 5 lat pracy zawodowej w przypadku posiadania wykształcenia średniego.

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość zagadnień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/24/UE z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej oraz jej przepisów implementujących - regulowanych ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
 • znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego;
 • znajomość języka angielskiego minimum na poziomie B2;
 • umiejętność analizy i formułowania wniosków;
 • umiejętność redagowania tekstów urzędowych;
 • umiejętność pracy w zespole oraz dobrej organizacji pracy własnej;
 • łatwość przyswajania wiedzy;
 • dobra znajomość obsługi pakietu MS Office;
 • samodzielność w działaniu oraz inicjowanie nowych rozwiązań.

Wymagane dokumenty:

 • CV;
 • podpisany kwestionariusz osobowy;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • kopie dokumentów potwierdzających lata pracy zawodowej z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenie lub prowadzenia działalności gospodarczej;
 • kopie innych dokumentów zgodnie z wymaganiami stanowiskowymi;
 • podpisane oświadczenia i zgody (zwracamy szczególną uwagę na poprawne wypełnienie dokumentów).

Jeżeli chcesz dowiedzieć się jak prawidłowo złożyć dokumenty lub szukasz dodatkowych informacji dotyczących procesu rekrutacji i technik naboru, skorzystaj z naszego poradnika. Znajdziesz tam również klauzulę informacyjną oraz wzory wymaganych zgód, które ułatwią Ci aplikowanie.

 

ZAPRASZAMY

W przypadku dodatkowych pytań, jesteśmy dla Ciebie dostępni pod adresem e-mail: rekrutacja@nfz.gov.pl.


APLIKUJ TERAZ