poszukuje kandydata do pracy na stanowisku:

Specjalista w Wydziale Eksploatacji
Miejsce pracy: Warszawa

Czego oczekujemy od Ciebie?

 • wykształcenia minimum wyższego,
 • mile widziane doświadczenie,
 • dobrej znajomości obsługi komputera i urządzeń biurowych (Excel, Word, SAP),
 • wysokiej kultury osobistej,
 • dyspozycyjności oraz umiejętności organizacji pracy własnej.
Na tym stanowisku odpowiedzialny/a będziesz za:
 • zawieranie i prowadzenie umów przychodowych na dostawę wody, energii elektrycznej, ciepła, odbioru ścieków, wywozu nieczystości stałych oraz płynnych
 • przygotowywanie danych,
 • współpraca ze Spółkami grupy PKP w zakresie prowadzonych umów,
 • obsługa bieżącej korespondencji dotyczącej prowadzonych zagadnień,
 • analiza rentowności jednostek Mediowych w odniesieniu do prowadzonych umów przychodowych,
 • kontrola prawidłowości rozliczania mediów i usług na odbiorców,
 • prowadzenie działań służących optymalizacji kosztów mediów.

Co możemy Ci zaoferować?

 • umowę o pracę,
 • pracę w miłej atmosferze i świetnie zgrany zespół,
 • dobrą lokalizację miejsca pracy,
 • ulgi na przejazdy kolejowe dla Ciebie i Twojej rodziny,
 • dofinansowanie do opieki medycznej, zajęć sportowo-rekreacyjnych i wypoczynku,
 • dofinansowanie do biletów na wydarzenia kulturalne,
 • wolny dzień z okazji Dnia Kolejarza,
 • udział w licznych projektach związanych z rozwojem spółek Grupy PKP - jednego,
  z największych polskich pracodawców zatrudniającego ponad 75 tys. Pracowników.
Aplikując potwierdzasz zapoznanie się z niniejszą informacją:

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: "ogólne rozporządzenie o ochronie danych") informujemy, że dane osobowe kandydatów do pracy w spółce "Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna" (dalej: PKP S.A.) z siedzibą w Warszawie, kod 02-305, Al. Jerozolimskie 142A, uzyskane w procesie rekrutacji lub przesłane poza tym procesem, będą przetwarzane wyłącznie w celu rekrutacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do rejestracji kandydata w procesie rekrutacji. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania. Nadesłane dokumenty nie będą zwracane i będą przetwarzane przez okres 2 lat od daty ich wpłynięcia do PKP S.A. Kandydaci aplikując na stanowisko, proszeni są o zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do pracy w PKP S.A. zawartą na stronie http://pkpsa.pl/pkpsa/kariera-w-pkp-sa/informacja-.html

PKP S.A. zastrzega sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

Aplikując na niniejsze stanowisko wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w Twoich dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Nadesłanych ofert nie zwracamy.
Zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
APLIKUJ TERAZ