Dołącz do Biura Rezerw Medycznych

Specjalista w Dziale Produktów Leczniczych w Biurze Rezerw Medycznych
Miejsce pracy: Warszawa
Kogo szukamy
 • Szukamy osoby na stanowisko Specjalisty w Dziale Produktów Leczniczych w Biurze Rezerw Medycznych
 • Chcemy zatrudnić jedna osobę na pełen etat.
Jaki jest adres miejsca pracy?
 • Miejsce pracy to Centrala ARM, ul. Grzybowska 45, 00-844 Warszawa
Czym będziesz się zajmować? Główne obowiązki
 • Prowadzenie spraw związanych z realizacją umów cywilnoprawnych dot. rezerw medycznych, zawartych przez Agencję.
 • Udostępnianie rezerw medycznych oraz sporządzanie dokumentacji z tym związanej.
 • Uczestnictwo w odbiorach zakupionych przez Agencję towarów i udział w kontrolach przeprowadzanych przez Agencję z zakresu przechowywania produktów leczniczych i wyrobów medycznych.
 • Sporządzanie pism urzędowych.
 • Przygotowywanie dokumentacji związanej ze sprzedażą produktów leczniczych  i wyrobów medycznych stanowiących nadwyżki.
 • Prowadzenie ewidencji asortymentowo – ilościowej rezerw w systemie komputerowym SAP.
 • Przygotowywanie i przekazywanie do archiwum zakładowego akt spraw załatwionych.
Sprawdź, czy spełniasz niezbędne wymagania
 • Wykształcenie Wyższe
 • Minimum 2 lata stażu pracy/ doświadczenia zawodowego.
 • Znajomość ustawy o rezerwach strategicznych
 • Znajomość zasad obrotu towarowego i stosownie do tego zakresu przepisów kodeksu cywilnego
 • Dobra znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Znajomość obsługi urządzeń biurowych,
 • Dyspozycyjność
 • Terminowość realizacji zadań, rzetelność
Twoje dodatkowe atuty, czyli wymagania pożądane:
 • Doświadczenie w pracy w państwowych jednostkach organizacyjnych lub firmach handlowych o profilu farmaceutycznym
 • Znajomość z zakresu:
  • ustawy o ochronie informacji niejawnych
  • prawa farmaceutycznego,
  • ustawy o wyrobach medycznych
  • branży farmaceutycznej
  • zagadnień finansowo-księgowych i magazynowych związanych z obrotem towarowym
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
 • Poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli „POUFNE
 • Prawo jazdy kat. B
 • Znajomość systemu informatycznego SAP moduł MM
 • Umiejętność pracy z dokumentacją niejawną
 • Umiejętność sporządzania pism urzędowych
Sprawdź co oferujemy
 • Stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę.
 • Możliwość rozwoju i współpracy z ekspertami.
 • Premie uzależnione od wyników pracy.
 • Zniżki na wypoczynek w ośrodkach wypoczynkowych.
 • Preferencyjne warunki ubezpieczenia na życie.
 • Pakiet w ramach ZFŚS oferujący między innymi:
  • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników oraz dzieci pracowników.
  • Dodatek świąteczny.
Chcę aplikować. Jakie dokumenty mam złożyć? Wymagane dokumenty
 • Życiorys (CV).
 • Własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu / niewyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub zgoda na poddanie się procedurze dopuszczenia do informacji niejawnych.
APLIKUJ TERAZ