Specjalista w Dziale Inwestycji
Miejsce pracy: Warszawa

Termin składania CV: do 29 marca 2023 r.

    
CZEKAMY NA KANDYDATA, KTÓRY:
 • posiada wykształcenie wyższe preferowane, w zakresie: ochrona środowiska, budownictwo wodne, gospodarka wodna,
 • ma co najmniej 3-lenie doświadczenie zawodowe w obszarze wykształcenia,
 • zna przepisy ustaw:  Prawo wodne, Prawo budowlane, Prawo ochrony środowiska, Kodeks postępowania administracyjnego,
 • posiada prawo jazdy kat. B,
 • sprawnie posługuje się narzędziami pakietu MS Office,
 • posiada umiejętność analitycznego myślenia oraz dobrą organizację pracy własnej,
 • jest komunikatywny, odpowiedzialny, rzetelny, terminowy,
 • potrafi pracować w zespole.
DODATKOWO DOCENIMY:
 • doświadczenie zawodowe w jednostkach administracji publicznej.

 

OSOBA NA TYM STANOWISKU BĘDZIE ODPOWIEDZIALNA ZA:
 • udział w programowaniu, planowaniu inwestycji wodnych w układzie rocznym i wieloletnim,
 • przygotowanie do realizacji zadań inwestycyjnych w tym uzyskiwanie niezbędnych pozwoleń, zgód, opinii we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi,
 • analizę poszczególnych stadiów wykonywania dokumentacji,
 • prowadzenie dokumentacji z przebiegu procesu inwestycyjnego w tym dokumentów związanych z realizacją umów z wykonawcami, bieżącą analizę kosztów zadań inwestycyjnych, dokonywanie rozliczeń końcowych zadań inwestycyjnych,
 • przygotowanie materiałów i opisów zadań w celu realizacji postępowań o udzielenie zamówień publicznych.
OFERUJEMY:
 • Umowa o pracę. Stabilne Zatrudnienie.
 • Dofinansowanie do prywatnej opieki.
 • Wczasy „pod gruszą”. Bazy noclegowe w całym kraju.
 • Atrakcyjne pakiety szkoleniowe.
 • Dofinansowanie do karty sportowej.
 • Zgrany zespół i miłą atmosferę.
 • Pracę, która ma znaczenie.
APLIKUJ TERAZ