CENTRUM NAUKI KOPERNIK

 

poszukuje osób do pracy na stanowisku:

 

Specjalista – Technik, Mechanik w Dziale Warsztatu
Warszawa

w ramach projektu SOWA – Stref Odkrywania Wyobraźni i Aktywności

 

 

Twoje zadania:

 

 • dbanie o utrzymanie w pełnej sprawności ruchowej i technicznej wszystkich eksponatów edukacyjnych;
 • naprawa, produkcja i montaż eksponatów oraz rozwiązywanie problemów technicznych;
 • zapewnienie prawidłowej i terminowej realizacji zadań działu;
 • współpraca i wsparcie służb serwisowych w diagnostyce oraz rozwiązywaniu problemów technicznych.
Czego od Ciebie oczekujemy:
 • wykształcenia min. zawodowego lub średniego (preferowane kierunki: mechanika, elektrotechnika);
 • min. 2 lat doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku pracy;
 • znajomości rysunku technicznego i metrologii warsztatowej;
 • ogólnej wiedzy z zakresu mechaniki i budowy maszyn,
 • dbałości o wysoką jakość wykonywanych prac;
 • wszechstronności technicznej – tzw. „złota rączka”;
 • znajomości obsługi MS Office;
 • uprawień SEP do 1 kV (mile widziane).
Oraz:
 • gotowości do pracy w systemie zmianowym;
 • dobrej organizacja pracy;
 • umiejętności pracy w zespole;
Dlaczego warto do nas dołączyć?
 • oferujemy umowę o pracę na czas określony do 31.12.2023 r. z możliwością kontynuacji współpracy;
 • gwarantujemy bezpieczne warunki pracy z wykorzystaniem nowoczesnych technologii;
 • zapewniamy benefity pracownicze (m.in. opiekę medyczną, dofinansowanie karty Multisport, Legimi, vouchery do Centrum Nauki Kopernik, świadczenia z ZFŚS).

W aplikacji prosimy o umieszczenie klauzuli: „Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Nauki Kopernik moich danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacyjnego. Zostałam/łem poinformowana/y, że administratorem danych osobowych jest Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00-390) przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20. Oświadczam, iż jestem świadoma/y prawa do wglądu do swoich danych, prawa poprawiania danych oraz prawa do żądania usunięcia danych, a dane zostały podane dobrowolnie.”

Zgłoszenia bez załączonej powyższej klauzuli nie będą rozpatrywane.
Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi na wybrane zgłoszenia.


1. Informujemy, ze administratorem podanych w zgłoszeniu rekrutacyjnym danych osobowych jest Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00-390) przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20 (dalej jako „CNK”).

2. Te dane osobowe, które zostały wymienione w Kodeksie Pracy, przetwarzamy na podstawie przepisów prawa. Podstawą przetwarzania pozostałych danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. tj. zgoda osoby, której dane dotyczą.

3. Dane zbierane są w celu realizacji danego procesu rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia odrębnej zgody, także w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez CNK.

4. Dane przetwarzane będą przez okres do 3 miesięcy od momentu zakończenia procesu rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia odrębnej zgody na udział w przyszłych rekrutacjach prowadzonych przez CNK, przez okres 12 miesięcy od dnia przesłania zgłoszenia.

5. Informujemy, że podane w zgłoszeniu dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom świadczącym usługi na rzecz CNK oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

6. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

7. Ponadto informujemy o przysługującym Pani/Panu prawie do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych, w formie pisemnej lub drogą elektroniczną na adres e-mail: rekrutacja@kopernik.org.pl co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody.

8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne przy czym jest warunkiem niezbędnym do uczestniczenia w procesie rekrutacyjnym. W przypadku niepodania danych, nie będzie możliwy udział w prowadzonym przez CNK procesie rekrutacyjnym.

10. Decyzje dotyczące podanych w zgłoszeniu rekrutacyjnym danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

11. Kontakt z CNK, w tym z osobą realizująca w CNK obowiązki inspektora ochrony danych, możliwy jest w formie pisemnej na adres podany w pkt. 1 powyżej, lub w formie elektronicznej na adres e-mail: rekrutacja@kopernik.org.pl.


Więcej o Centrum Nauki Kopernik na www.kopernik.org.pl

APLIKUJ TERAZ