Specjalista / Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.: 2024/06/PP
GŁÓWNE ZADANIA:
 •  współpraca z pracownikami naukowymi Instytutu w zakresie realizacji projektów naukowo-badawczych, w tym m.in. przygotowanie sprawozdawczości, monitorowanie terminowości realizacji zadań, weryfikacja poprawności ponoszonych wydatków
 • prowadzenie dokumentacji projektowej 
 • opracowanie informacji nt. aktualnych konkursów dotyczących naborów wniosków o dofinansowanie projektów
 •  udział w opracowywaniu wniosków projektowych 
 • monitorowanie ewidencji czasu pracy pracowników zatrudnionych przy realizacji badań naukowych w wewnętrznym systemie rejestracji godzin CIOP-PIB oraz w innych, wymaganych umowami systemach zewnętrznych 
 •  udział w opracowywaniu rocznych planów działalności Instytutu oraz dokumentów sprawozdawczych
 •  współpraca z pracownikami naukowymi Instytutu w zakresie realizacji projektów naukowo-badawczych, w tym m.in. przygotowanie sprawozdawczości, monitorowanie terminowości realizacji zadań, weryfikacja poprawności ponoszonych wydatków
 • prowadzenie dokumentacji projektowej 
 • opracowanie informacji nt. aktualnych konkursów dotyczących naborów wniosków o dofinansowanie projektów
 • udział w opracowywaniu wniosków projektowych 
 • monitorowanie ewidencji czasu pracy pracowników zatrudnionych przy realizacji badań naukowych w wewnętrznym systemie rejestracji godzin CIOP-PIB oraz w innych, wymaganych umowami systemach zewnętrznych 
 • udział w opracowywaniu rocznych planów działalności Instytutu oraz dokumentów sprawozdawczych
WYMAGANIA:
 • wykształcenie wyższe (preferowane: nauki ekonomiczne, finanse, zarządzanie, prawo i administracja)
 • doświadczenie zawodowe związane z obsługą projektów finansowanych ze środków publicznych (np. w procesie oceny wniosków, rozliczania projektów, prowadzenia dokumentacji, etc.)
 •  komunikatywna znajomość języka angielskiego (w mowie i piśmie)
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (w szczególności MS Excel oraz MS Word)
DODATKOWYCH ATUTEM BĘDĄ:
 • znajomość przepisów i zasad związanych z wdrażaniem i realizacją programów operacyjnych w ramach funduszy strukturalnych;
 • doświadczenie w korzystaniu z baz danych w zakresie informacji naukowej oraz systemów informatycznych stosowanych w planowaniu i sprawozdawczości projektów 
 • doświadczenie w zakresie opracowania wniosków grantowych/wniosków o dofinansowanie finansowanych ze środków krajowych i/lub zagranicznych
 • znajomość systemu EZD PUW (Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją);
 • umiejętność analitycznego myślenia, zaangażowanie w realizację powierzonych zadań, dokładność i odpowiedzialność
 • umiejętność pracy pod presją czasu
 • wysokie umiejętności komunikacyjne i pracy w zespole
 • wysoka kultura osobista
 • gotowość nabywania nowej wiedzy w zakresie realizacji projektów naukowo-badawczych, wynikającej z dokumentacji konkursowej oraz obowiązujących przepisów i wytycznych
 • gotowość do szybkiego podjęcia pracy
OFERUJEMY:
 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy
 • szerokie możliwości podnoszenia kwalifikacji zawodowych
 • dofinansowanie dojazdów do pracy
 • dofinansowanie kosztów wypoczynku
 • pakiet medyczny, pakiet sportowy Multisport
 • parking dla pracowników
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.