Specjalista/Starszy Specjalista
w Wydziale ds. Rozliczeń Osób Uprawnionych
w Departamencie Współpracy Międzynarodowej

Numer ogłoszenia: DWM/21/245

Miejsce pracy: Warszawa

1 etat / umowa o pracę

Termin składania ofert 16.12.2021 r.

Szczegóły oferty

 

GŁÓWNE ZADANIA:
 • prowadzenie spraw związanych z rozliczaniem kosztów świadczeń opieki zdrowotnej między Polską i innymi państwami członkowskimi UE/EFTA na zasadach wynikających z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, w tym w szczególności:
  • weryfikacja formalna formularzy roszczeniowych i dokumentacji rozliczeniowej przekazywanej przez oddziały wojewódzkie NFZ w związku z leczeniem na terytorium Polski osób uprawnionych do świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji,
  • przedstawianie instytucjom łącznikowym państw członkowskich UE/EFTA roszczeń Funduszu NFZ w związku z leczeniem na terytorium Polski osób uprawnionych do świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji,
  • prowadzenie wyjaśnień z instytucjami łącznikowymi państw członkowskich UE/EFTA w zakresie kwestionowanych polskich indywidualnych roszczeń, zgodnie z terminami określonymi w przepisach o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz w Decyzjach KA. Ustalanie ostatecznej kwoty wierzytelności z tytuły udzielenia osobom uprawnionym rzeczowych świadczeń zdrowotnych na terytorium Polski,
  • przygotowywanie dla Biura Księgowości dokumentacji dotyczącej płatności dokonywanych przez inne państwa członkowskie UE/EFTA,
  • sporządzanie dokumentacji korygującej wystawionych roszczeń na podstawie danych przekazywanych z OW NFZ,
  • monitorowanie terminowości regulowania należności Funduszu przez inne państwa członkowskie UE/EFTA, zgodnie z przepisami rozporządzenia nr 987/2009 oraz w uzasadnionych przypadkach wystawianie not odsetkowych.
 • udział w organizacji spotkań szkoleniowych dla oddziałów wojewódzkich NFZ,
 • udział w przeprowadzaniu okresowych kontroli oddziałów wojewódzkich NFZ,
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonych.

WYMAGANIA:

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie: średnie lub wyższe;
 • lata pracy zawodowej:
  • na stanowisko Starszego Specjalisty: minimum 4 lata pracy zawodowej (w przypadku posiadania wykształcenia wyższego), minimum 6 lat pracy zawodowej (w przypadku posiadania wykształcenia średniego);
  • na stanowisko Specjalisty: minimum 3 lata pracy zawodowej (w przypadku posiadania wykształcenia wyższego), minimum 5 lat pracy zawodowej (w przypadku posiadania wykształcenia średniego).

Wymagania dodatkowe:

 • bardzo dobra znajomość pakietu Microsoft Office, w tym w szczególności w zakresie obsługi arkuszy kalkulacyjnych Excel,
 • znajomość języka angielskiego lub niemieckiego pozwalająca na pracę z dokumentacją obcojęzyczną i realizację zadań przewidywanych na stanowisku,
 • doświadczenie w pracy w administracji publicznej, samorządowej lub w innych jednostkach sektora finansów publicznych,
 • znajomość przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, w tym rozporządzenia podstawowego nr 883/2004 i wykonawczego nr 987/2009,
 • podstawowa znajomość ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 • doświadczenie z zakresu współpracy międzynarodowej w obszarze rozliczeń kosztów świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie umów międzynarodowych i/ lub przepisów wspólnotowych (mile widziane),
 • doświadczenie w pracy z wykorzystaniem dedykowanych systemów informatycznych wspierających realizację obowiązków (mile widziane),
 • komunikatywność, umiejętność współpracy w zespole,
 • zaangażowanie i odpowiedzialność,
 • rzetelność i skrupulatność w realizacji powierzonych zadań,
 • umiejętność rozwiązywania zagadnień problemowych,
 • umiejętność pracy pod presją czasu.

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • podpisany kwestionariusz osobowy,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających lata pracy zawodowej z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenie lub prowadzenia działalności gospodarczej,
 • kopie innych dokumentów zgodnie z wymaganiami stanowiskowymi,
 • podpisane oświadczenia i zgody (zwracamy szczególną uwagę na poprawne wypełnienie dokumentów).

Jeżeli chcesz dowiedzieć się jak prawidłowo złożyć dokumenty lub szukasz dodatkowych informacji dotyczących procesu rekrutacji i technik naboru, skorzystaj z naszego poradnika. Znajdziesz tam również klauzulę informacyjną oraz wzory wymaganych zgód, które ułatwią Ci aplikowanie.


ZAPRASZAMY

W przypadku dodatkowych pytań, jesteśmy dla Ciebie dostępni pod adresem e-mail: rekrutacja@nfz.gov.pl.


APLIKUJ TERAZ