Specjalista / Starszy specjalista

w Sekcji Monitoringu i Rozwoju Infolinii

w Departamencie Obsługi Klientów i Profilaktyki

 

Numer ogłoszenia: DOKiP/23/47

Miejsce pracy: Warszawa

 

1 etat / umowa na zastępstwo 01.10.2022 r. - 30.09.2023 r.

 

Termin składania ofert 13.03.2023 r.

Szczegóły oferty

 

GŁÓWNE ZADANIA:
 • koordynacja aktualizacji Bazy Wiedzy i skryptów rozmów - współpraca w tym zakresie z komórkami organizacyjnymi Centrali, oddziałami wojewódzkimi NFZ i wykonawcą świadczącym obsługę infolinii;
 • bieżące przekazywanie komunikatów i zmian niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania infolinii;
 • monitorowanie jakości obsługi przez infolinię;
 • koordynowanie pracy II linii wsparcia infolinii, w tym przygotowywanie merytoryczne i organizacyjne testów wiedzy dla konsultantów;
 • udział w pracach związanych z prowadzeniem badań satysfakcji z obsługi;
 • przygotowywanie analiz i raportów z wykonywanych zadań oraz sprawozdań i prezentacji z prowadzonych projektów.
WYMAGANIA:

 

Wymagania konieczne:

 • Wykształcenie: wyższe
 • Lata pracy zawodowej:
 • Stanowisko specjalisty:
  • minimum 3 lata
 • Stanowisko starszego specjalisty:
  • minimum 4 lata
 • doświadczenie w pracy bezpośredniej z klientami.

(Wykształcenie należy potwierdzić kopią dyplomu ukończenia uczelni wyższej; staż pracy należy potwierdzić świadectwami pracy / zaświadczeniem o zatrudnieniu / aktualnym wyciągiem z CEIDG.)

 

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie zawodowe w administracji publicznej lub w jednostkach związanych z ochroną zdrowia;
 • znajomość ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz organizacji publicznego systemu opieki zdrowotnej wraz z przepisami wykonawczymi oraz innych przepisów regulujących dostęp do opieki zdrowotnej w Polsce;
 • bardzo dobra znajomość pakietu office, w szczególności biegłe posługiwanie się arkuszem MS Excel;
 • odporność na stres;
 • umiejętność pracy pod presją czasu;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • samodzielność w podejmowaniu decyzji;
 • dobra organizacja pracy własnej;
 • rzetelność i zaradność;
 • kreatywność i umiejętność wychodzenia z inicjatywą;
 • opanowanie;
 • doświadczenie w pracy w call center;
 • praca w placówce medycznej lub innej instytucji systemu zdrowia – min. 1 rok.

Wymagane dokumenty:

 • CV
 • podpisany kwestionariusz osobowy
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopie dokumentów potwierdzających lata pracy zawodowej z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenie lub prowadzenia działalności gospodarczej
 • kopie innych dokumentów zgodnie z wymaganiami stanowiskowymi
 • podpisane oświadczenia i zgody (zwracamy szczególną uwagę na poprawne wypełnienie dokumentów)

Jeżeli chcesz dowiedzieć się jak prawidłowo złożyć dokumenty lub szukasz dodatkowych informacji dotyczących procesu rekrutacji i technik naboru, skorzystaj z naszego poradnika. Znajdziesz tam również klauzulę informacyjną oraz wzory wymaganych zgód, które ułatwią Ci aplikowanie.


ZAPRASZAMY
W przypadku dodatkowych pytań, jesteśmy dla Ciebie dostępni pod adresem e-mail: rekrutacja@nfz.gov.pl.

Naszym pracownikom oferujemy:

 • Pracę w organizacji sprawnie zarządzanej, skoncentrowanej na realizacji celów
 • Pracę zgodnie z metydyką LEAN MANAGEMENT
 • Stabilne zatrudnienie na Umowę o Pracę
 • Profesjonalny system szkoleń
 • Opiekę mentora
 • Możliwości awansu zawodowego
 • Miłą atmosferę w pracy
 • Atrakcyjne wsparcie socjalne (ZFŚS)
 • Inicjatywy dbające o zdrowie

NASZE WARTOŚCI:

 • OTWARTOŚĆ NA PACJENTA
 • EFEKTYWNOŚĆ
 • INNOWACYJNOŚĆ
 • SATYSFAKCJA PRACOWNIKÓW
APLIKUJ TERAZ