PARP działa na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw, podnoszenia kwalifikacji kadr i kształtowania przyjaznego otoczenia biznesowego. Dzięki wsparciu Agencji firmy rozwijają działalność eksportową, wzorniczą, badawczo-rozwojową i wykorzystują w produkcji innowacje i nowoczesne technologie. Oferta PARP pozwala na kompleksową realizację projektów - od koncepcji po komercjalizację.
Specjalista / Starszy specjalista w Departamencie Wsparcia Przedsiębiorczości Sekcja Projektów Międzynarodowych
Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.: S/SS/DWP/05/24
Główne obowiązki:
 • Organizacja wydarzeń korporacyjnych, z zakresu kojarzenia przedsiębiorców (spotkania b2b, giełdy kooperacyjne, misje gospodarcze) i  informacyjno-promocyjnym (seminaria, konferencje, szkolenia, fora biznesowe, wizyty studyjne) w kraju i za granicą.
 • Udział w realizacji projektu na rzecz promocji zagranicznej polskich startupów, w tym udział w przygotowywaniu dokumentacji konkursowej dla startupów, ocenie wniosków, prowadzenie i rozliczanie umów.
 • Realizacja działań z zakresu współpracy bilateralnej w ramach programu Grantów Norweskich, w tym udział w organizacji konkursów dla przedsiębiorców (ocena wniosków, prowadzenie umów z beneficjentami i rozliczenia umów).
 • Realizacja innych działań Agencji z zakresu międzynarodowej współpracy gospodarczej i instytucjonalnej.
Wymagania konieczne:
 • wykształcenie wyższe (min. licencjat);
 • doświadczenie zawodowe związane z organizacją wydarzeń kooperacyjnych (spotkania b2b, giełdy kooperacyjne, misje gospodarcze) lub informacyjno-promocyjnych (seminaria, konferencje, szkolenia, fora biznesowe, wizyty studyjne),
 • biegła znajomość języka angielskiego (min. C1), umiejętność przygotowywania oficjalnych pism, dokumentów i prezentacji w tym języku;
 • biegła znajomość obsługi programów pakietu MS Office (Word, Excel, Power Point),
 • bardzo dobra organizacja pracy, odpowiedzialność, systematyczność,
 • umiejętność równoległej pracy nad kilkoma projektami,
 • umiejętność pracy w zespole.
Wymagania pożądane:
 • znajomość drugiego języka obcego,
 • doświadczenie zawodowe związane z działaniami na rzecz rozwoju startupów,
 • doświadczenie w pracy w administracji publicznej,
 • doświadczenie w realizacji, w tym rozliczaniu, projektów finansowanych ze środków publicznych​,
 • znajomość ustawy prawo zamówień publicznych, w tym doświadczenie w przygotowywaniu dokumentacji przetargowych.
 • znajomość środowiska instytucji otoczenia biznesu w Polsce i za granicą.
Oferujemy:
 • umowę o pracę,
 • premię regulaminową,
 • prywatną opiekę medyczną,
 • grupowe ubezpieczenie na życie,
 • szkolenia,
 • atrakcyjną lokalizację,
 • wydarzenia integracyjne,
 • programy socjalne.
Klikając w przycisk „Wyślij” zgadzasz się na przetwarzanie przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie (00-834), ul. Pańska 81/83 Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem biuro@parp.gov.pl.

Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Przewidywane kategorie odbiorców danych: pracownicy działu HR, kadra kierownicza decydująca o zatrudnieniu oraz dostawcy usług służących rekrutacji.

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres 3 miesięcy od daty zakończenia rekrutacji, a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 1 roku od daty złożenia aplikacji. W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem biuro@parp.gov.pl lub naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem iod@parp.gov.pl. Każdemu przysługuje ponadto prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych na niewłaściwe przetwarzanie jego danych.