Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości działa na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw, podnoszenia kwalifikacji kadr i kształtowania przyjaznego otoczenia biznesowego. Dzięki wsparciu Agencji firmy rozwijają działalność eksportową, wzorniczą, badawczo-rozwojową i wykorzystują w produkcji innowacje i nowoczesne technologie. Oferta PARP pozwala na kompleksową realizację projektów - od koncepcji po komercjalizację.​
Specjalista / Starszy Specjalista w Biurze Administracji
Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.: S/SS/BA/05/24
Główne zadania:
 • Prowadzenie spraw związanych z wyposażeniem powierzchni biurowej oraz stanowisk pracy w meble oraz sprzęt biurowy, w tym m.in.:
  • zbieranie oraz analiza potrzeb;
  • przygotowywanie informacji na potrzeby budżetu, harmonogramu wydatków oraz Planu zamówień publicznych;
  • wyposażenie Agencji w meble oraz sprzęt biurowy,
  • obsługa procesu sprzedaży/ nieodpłatnego przekazania /likwidacji składników majątku,
  • sporządzanie rocznych sprawozdań o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami,
  • współpraca w zakresie realizacji zadań związanych z ewidencją mienia PARP.
 • Sporządzenie i uzgadnianie dokumentacji do postępowań mających na celu wyłonienie dostawców m.in.:
  • mebli oraz wyposażenia biurowego;
  • usług przenoszenia składników mienia Agencji;
  • usług odbioru likwidowanych składników majątku PARP;
  • usług napraw składników majątku;
  • usług ubezpieczenia składników majątku;
  • oraz prowadzenie i nadzór nad realizacją podpisanych umów.
 • Prowadzenie spraw związanych z obsługą floty samochodowej PARP, w tym m.in.:
  • obsługa pracowników PARP w zakresie wydawania/ przyjmowania samochodów służbowych;
  • prowadzenie systemu rezerwacji samochodów służbowych;
  • przygotowywanie dokumentów związanych z użytkowaniem aut;
  • kontrola oraz dbanie o utrzymanie samochodów w należytym stanie;
  • obsługa przeglądów technicznych;
  • obsługa napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych.
 • Opracowywanie regulacji wewnętrznych.
Oczekujemy (wymagania konieczne):
 • wykształcenie wyższe;
 • 3-letnie doświadczenie w pracy w jednostce sektora administracji publicznej lub w pracy w komórkach administracyjnych;
 • doświadczenie związane z obsługą floty samochodowej minimum 1 rok;
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office
 • prawo jazdy min. kat. B.
Dodatkowo (wymagania pożądane):
 • wykształcenie wyższe ekonomiczne, techniczne;
 • doświadczenie w obsłudze programów związanych z obiegiem dokumentów;
 • doświadczenie związane z ewidencją i gospodarowaniem składnikami majątku;
 • dobra wiedza nt. obsługi klienta wewnętrznego;
 • znajomość języka angielskiego.
Oferujemy:
 • umowę o pracę,
 • premię regulaminową,
 • prywatną opiekę medyczną,
 • grupowe ubezpieczenie na życie,
 • szkolenia,
 • atrakcyjną lokalizację,
 • wydarzenia integracyjne,
 • programy socjalne.
Klikając w przycisk „Wyślij” zgadzasz się na przetwarzanie przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie (00-834), ul. Pańska 81/83 Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem biuro@parp.gov.pl.

Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Przewidywane kategorie odbiorców danych: pracownicy działu HR, kadra kierownicza decydująca o zatrudnieniu oraz dostawcy usług służących rekrutacji.

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres 3 miesięcy od daty zakończenia rekrutacji, a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 1 roku od daty złożenia aplikacji. W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem biuro@parp.gov.pl lub naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem iod@parp.gov.pl. Każdemu przysługuje ponadto prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych na niewłaściwe przetwarzanie jego danych.