PARP działa na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw, podnoszenia kwalifikacji kadr i kształtowania przyjaznego otoczenia biznesowego. Dzięki wsparciu Agencji firmy rozwijają działalność eksportową, wzorniczą, badawczo-rozwojową i wykorzystują w produkcji innowacje i nowoczesne technologie. Oferta PARP pozwala na kompleksową realizację projektów - od koncepcji po komercjalizację.

Specjalista / Starszy Specjalista / Główny Specjalista w Departamencie Finansowo - Księgowym (Sekcja Pomocy Technicznej)
Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.: S/SS/GS/SPT/DFK/04/24
Główne zadania:
 • Odpowiedzialność za prowadzenie projektu pomocy technicznej,
 • Ocena kwalifikowalności wydatków oraz przygotowywanie opisów do dokumentów w zakresie kwalifikowalności wydatków w projekcie,
 • Kontrola wydatków w projekcie z obowiązującymi limitami,
 • Kontrola zaciągniętych zobowiązań w ramach projektu,
 • Przygotowywanie wniosków o dofinansowanie i ich aktualizacja,
 • Przygotowywanie wniosków o płatność,
 • Opiniowanie umowy o dofinansowanie/ aneksów,
 • Udział w kontrolach projektu,
 • Pozyskiwanie informacji w zakresie prowadzonego projektu od innych komórek.
Oczekujemy (wymagania konieczne):
 • Wykształcenie wyższe;
 • Doświadczenie zawodowe w zakresie zbieżnym z zakresem obowiązków przewidzianym na wskazanym stanowisku min. 1 rok (specjalista) lub min. 2 lata (starszy specjalista) lub min. 3 lata (główny specjalista)​ lub min. 2 lata w finansach/ księgowości​,
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych i przepisów wykonawczych do ustawy;
 • Znajomości zagadnień z zakresu rozliczeń finansowych, kontroli dokumentów;
 • Bardzo dobra znajomość i obsługa pakietu MS Office;
 • Umiejętność pracy w systemach informatycznych;
 • Umiejętność szybkiego uczenia się;
 • Rzetelność, sumienność, dokładność, odpowiedzialność;
 • Komunikatywność;
 • Umiejętność pracy pod presją czasu.
Dodatkowo (wymagania pożądane):
 • Preferowane wykształcenie wyższe magisterskie z zakresu finansów, rachunkowości, ekonomii, administracji;
 • Doświadczenie zawodowe w jednostce sektora finansów publicznych;
 • Znajomość zasad funkcjonowania funduszy unijnych;
 • Znajomość zasad naliczania i rozliczania wynagrodzeń osobowych;
 • Doświadczenie w obsłudze systemów finansowo-księgowych.
Oferujemy:
 • umowę o pracę;
 • premię regulaminową;
 • prywatną opiekę medyczną;
 • grupowe ubezpieczenie na życie;
 • szkolenia;
 • atrakcyjną lokalizację;
 • wydarzenia integracyjne;
 • programy socjalne.
Klikając w przycisk „Wyślij” zgadzasz się na przetwarzanie przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie (00-834), ul. Pańska 81/83 Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem biuro@parp.gov.pl.

Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Przewidywane kategorie odbiorców danych: pracownicy działu HR, kadra kierownicza decydująca o zatrudnieniu oraz dostawcy usług służących rekrutacji.

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres 3 miesięcy od daty zakończenia rekrutacji, a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 1 roku od daty złożenia aplikacji. W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem biuro@parp.gov.pl lub naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem iod@parp.gov.pl. Każdemu przysługuje ponadto prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych na niewłaściwe przetwarzanie jego danych.
APLIKUJ TERAZ