Ogłoszenie numer: 6293481, z dnia 2022-01-14

PARP działa na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw, podnoszenia kwalifikacji kadr i kształtowania przyjaznego otoczenia biznesowego. Dzięki wsparciu Agencji firmy rozwijają działalność eksportową, wzorniczą, badawczo-rozwojową i wykorzystują w produkcji innowacje i nowoczesne technologie. Oferta PARP pozwala na kompleksową realizację projektów - od koncepcji po komercjalizację.

Specjalista / Starszy Specjalista / Główny Specjalista ds. doradztwa w zakresie Funduszy Europejskich w Departamencie Wsparcia Przedsiębiorczości

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Nr Ref.: S/SS/GS/DWP_SIS/12/21

 

Opis stanowiska

Realizacja zadań w zakresie wdrażania projektu Enterprise Europe Network (EEN), w tym:

 • Aktywne wyszukiwanie i pozyskiwanie klientów z sektora MŚP zainteresowanych uzyskaniem wsparcia ze środków współfinansowanych z Funduszy Europejskich, w szczególności programów UE zarządzanych centralnie (Programów Ramowych i inicjatyw UE);
 • Budowanie i utrzymywanie relacji z klientami z sektora MŚP w zakresie pozyskiwania środków finansowych z Funduszy Europejskich;
 • Doradztwo w obszarze poszukiwania partnerów przygotowywania koncepcji i sporządzania wniosków o dofinansowanie projektów finansowanych ze środków Funduszy Europejskich;
 • Aktywne monitorowanie instytucji unijnych i krajowych w zakresie publikacji nowych ogłoszeń o naborze wniosków o dofinansowanie projektów skierowanych w szczególności do podmiotów z sektora MŚP, jak również informacji związanych z aktualnym prawodawstwem, procedurami i wytycznymi krajowymi i unijnymi dotyczącymi pozyskiwania, rozliczania i kontrolowania projektów finansowanych ze środków Funduszy Europejskich;
 • Przygotowanie i redagowanie materiałów informacyjnych (artykuły, notatki) na temat możliwości pozyskiwania środków z Funduszy Europejskich, ze szczególnym uwzględnieniem programów zarządzanych centralnie;
 • Udział w spotkaniach (seminaria, webinaria, konferencje, itp.) i prezentacja oferty Agencji dotyczącej usług oferowanych w ramach projektu Enterprise Europe Network, w tym w szczególności w zakresie wsparcia w pozyskiwaniu środków z Funduszy Europejskich;
 • Udział w opracowywaniu koncepcji, przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie i rozliczaniu projektów finansowanych ze środków pochodzących z Funduszy Europejskich, realizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości;
 • Udział w planowaniu i sprawozdawczości z realizowanych działań;
 • Udział w zamawianiu produktów i usług w drodze ustawy Prawo zamówień publicznych, udział w komisjach przetargowych;
 • Realizacja innych, zgodnych z kwalifikacjami zadań, zleconych przez Dyrektora Departamentu.

Wymagania

 • Wykształcenie wyższe magisterskie (preferowane w dziedzinie ekonomii, międzynarodowych stosunków gospodarczych, socjologii; politologii);
 • Minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe związane z pozyskiwaniem i/lub doradztwem w pozyskiwaniu funduszy unijnych, dla firm z sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw, w szczególności dostępnych w ramach programów UE zarządzanych centralnie w tym Programów Ramowych Unii Europejskiej (m.in. COSME, Horyzont 2020, Kreatywna Europa, Instrumenty Finansowe UE), jak również w ramach regionalnych i krajowych programów operacyjnych (w szczególności na poziomie krajowym: POIG, POIR, POKL, POWER, POPW);
 • Dobra znajomość przepisów i procedur związanych z wnioskowaniem o dotację i rozliczaniem projektów finansowanych z funduszy unijnych dostępnych w ramach Programów Ramowych Unii Europejskiej i programów krajowych;
 • Bardzo dobra znajomość angielskiego w mowie i piśmie (poziom C1);
 • Dobra znajomość pakietu MS Office.

Dodatkowo mile widziane (wymagania pożądane):

 • Orientacja w zagadnieniach związanych z rynkowym funkcjonowaniem MŚP;
 • Doświadczenie w zakresie przygotowywania koncepcji, koordynacji realizacji, rozliczania i raportowania wskaźników projektów finansowanych z Funduszy Europejskich;
 • Doświadczenie i umiejętność budowania i utrzymywania relacji z klientem biznesowym, w szczególności z sektora MŚP;
 • Dobra znajomość zagadnień związanych z wybranymi dziedzinami przemysłu, w tym z nowoczesnymi technologiami, efektywnością energetyczną, biotechnologią, przemysłem kosmicznym i transportem;
 • Doświadczenie pracy w jednostkach sektora finansów publicznych.

Oferujemy

 • umowa o pracę;
 • regulaminowa premia kwartalna;
 • prywatna opieka medyczna;
 • grupowe ubezpieczenia na życie;
 • szkolenia;
 • akcje charytatywne;
 • atrakcyjna lokalizacja;
 • wydarzenia integracyjne;
 • programy socjalne.
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.
APLIKUJ TERAZ